Horeca zit in moeilijkheden

De slechte economische situatie treft de horeca. ,,De branche heeft het moeilijk'', zegt de woordvoerder van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. ,,Consumenten letten op hun uitgaven, en horeca is geen eerste levensbehoefte.''

Het aantal faillissementen in de horeca is in het eerste kwartaal van dit jaar bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren. Volgens Koninklijke Horeca gingen in de eerste drie maanden van 2004 115 horecaondernemingen failliet, tegen 60 een jaar geleden. Het aandeel starters in deze faillissementen stijgt: veertig procent, tegen eenderde vorig jaar.

Volgens de branchevereniging zijn het niet de toprestaurants, maar vooral de kleinere ondernemingen die in de problemen zijn gekomen. De prijsstijging in de horeca na de invoering van de euro zijn volgens de woordvoerder niet de oorzaak van het toegenomen aantal faillissementen. Hij denkt eerder aan de longziekte sars en de MKZ-crisis. ,,Hierdoor is zowel het internationale als het binnenlandse toerisme teruggelopen.''

Het aantal faillissementen is in alle bedrijfstakken gestegen. In het eerste kwartaal van 2004 zijn in totaal 2.365 faillissementen uitgesproken, 23 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Maar de stijging van het aantal faillissementen is afgevlakt: vanaf het tweede kwartaal 2003 is de toename van het aantal faillissementen per kwartaal aanzienlijk minder dan de toename per kwartaal in de vier voorafgaande jaren. Hiermee komt een einde aan de jarenlange sterk stijgende tendens.

In alle bedrijfstakken ligt het aantal faillissementen dit kwartaal hoger dan vorig jaar. Naast de horeca laat ook de bedrijfstak landbouw en visserij een bovengemiddelde procentuele stijging zien, respectievelijk bijna 92 en 73 procent. De bouw vertoont met 9 procent de laagste procentuele stijging. Van alle bedrijven die in het eerste kwartaal failliet gingen, bestond 37 procent korter dan vijf jaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2003 is dit een daling met bijna 5 procent. Het aantal bedrijven dat minder dan 5 jaar bestaat is de afgelopen jaren gedaald, terwijl het aantal bedrijven dat langer dan 10 jaar bestaat is gestegen.