Groei in de eurozone 0,2 pct lager

De groei in de eurozone zal dit jaar 0,2 procent lager uitvallen dan verwacht als de olieprijzen hoog blijven. Maar verscheidene ministers in de eurozone gaan er van uit dat de olieprijzen weer zullen dalen.

De ministers van Financiën in de eurozone spraken gisteren op een bijeenkomst in Luxemburg af niet eenzijdig de accijns op diesel te verlagen, zoals in 2000 gebeurde. Toen verlaagde Frankrijk als eerste de accijns. De Franse minister Sarkozy kritiseerde gisteren die stap van zijn voorganger. Volgens diverse ministers moet de accijns nu niet omlaag.

Volgens berekeningen van de Europese Commissie zal de groei in de eurozone bij de huidige olieprijzen niet op 1,7 procent maar op 1,5 procent uitkomen. De inflatie zou door de olieprijsstijging dit jaar 0,2 procent hoger uitkomen op 2,0 procent. Dat is het plafond in de doelstelling van de Europese Centrale Bank. De Commissie ging bij haar prognose in april nog uit van een gemiddelde olieprijs in 2004 van 31 dollar per vat. De prijs ligt nu boven de 40 dollar.

Eurocommissaris Almunia (Economische en Monetaire Zaken) zei dat de Commissie ,,bezorgd'' blijft, maar dat de situatie ,,niet alarmerend'' is. Hij wees erop dat het effect van de olieprijs wordt beperkt door de koers van de euro ten opzichte van de dollar. ,,De euro beschermt onze economieën weer'', zei hij. Almunia onderstreepte dat de olieprijs in reële termen ,,ver verwijderd'' is van het niveau tijdens de oliecrisis van 1979. Volgens Almunia wijzen de jongste kwartaalcijfers erop – een verrassende economische groei van 0,6 procent in het eerste kwartaal ten opzichte van het laatste kwartaal in 2003 – dat de ,,kracht van de groei breed gedragen is in de lidstaten''.

Minister Zalm zei vanmorgen bij de voortzetting van de ministersbijeenkomst dat de inspanningen zich moeten richten op verhoging van de olieproductie via ,,dialoog'' met de olielanden. De Europese Unie wil hierover praten met organisatie van olieproducerende landen (OPEC). ,,Elke gecoördineerde actie die de olieprijzen helpt dalen, is goed voor de economie'', zei Almunia. Ook individuele lidstaten gaan met oliestaten praten.

De ministers van de eurozone spraken gisteren uitvoerig over een betere coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten. De eurolanden zullen vooruitlopend op een Europese grondwet mogelijk al snel een voorzitter voor een periode van 2,5 jaar kiezen. Nu wisselt de voorzitter van de eurogroep nog ieder half jaar. Mogelijk worden in juli tijdens het Nederlandse voorzitterschap al knopen doorgehakt. Op de grondwet hoeft niet te worden gewacht, omdat de eurogroep een informeel karakter heeft. ,,Ik ben ervoor'', zo onderstreepte minister Zalm. Volgens Zalm moet de eurogroep meer over ,,economische strategieën'' spreken. Zijn Belgische collega Reynders zei dat de eurolanden eerder met elkaar over budgetten moeten praten, zodat men niet plotseling met excessieve tekorten wordt geconfronteerd. Volgens Sarkozy is een betere beleidscoördinatie binnen de Eurogroep niet gericht tegen de Europese Commissie of de ECB. ,,Een betere coördinatie is in ieders belang'', benadrukte Sarkozy.

    • Hans Buddingh'