`De overheid pakt jeugdwerkloosheid onvoldoende aan'

De overheid moet zelf het voorbeeld geven bij de aanpak van de hoge werkloosheid onder jongeren. Dat zegt voorzitter H. de Boer van de werkgroep jeugdwerkloosheid. ,,We hebben een aanjager nodig'', aldus De Boer gisteren in de aanloop naar het debat in de Tweede Kamer, vanavond, over de stand van de werkgelegenheid.

Volgens de voorzitter van de werkgroep die het kabinet adviseert over jeugdwerkloosheid kan de overheid meer investeren in banen en scholing voor jongeren.

,,Het Rijk heeft tot nu toe 900 banen toegezegd voor werkloze jongeren, terwijl bijvoorbeeld Defensie elk jaar een instroom nodig heeft van 2.000 tot 3.000 om de strijdkrachten op peil te houden'', aldus De Boer. ,,Door een daad te stellen, komen ook andere werkgevers meer over de brug.''

De werkgroep streeft ernaar deze kabinetsperiode (tot 2007) 40.000 werkplekken voor jongeren te creëren. Werkgevers hebben De Boer, zelf tot vorig jaar voorzitter van de werkgeversvereniging voor het midden- en kleinbedrijf MKB Nederland, al circa 20.000 banen toegezegd. Daarvan zijn er inmiddels 2.377 daadwerkelijk vervuld. ,,Een beetje dunnetjes, zeker als je weet dat we straks met de vergrijzing en ontgroening deze jongeren allemaal hard nodig hebben.''

Verder zou de overheid een nationaal convenant moeten sluiten met werkgevers, vakbeweging en opleidingsinstituten voor het creëren van leerwerktrajecten, vindt De Boer. Hij wijst erop dat hiervoor in de installatiebranche, metaalbewerking en metalektro al plannen bestaan. Werkgevers en de vakbeweging in deze sectoren willen via de sociale opleidingsfondsen per jongere 6.000 tot 7.000 euro beschikbaar stellen voor leerwerktrajecten.

De sociale partners hopen per sector ongeveer 1.000 jongeren aan het werk te helpen. Dan moeten wel het Rijk en de gemeenten deze plannen steunen met onder meer Europese subsidies. Volgens De Boer zou er een model moeten komen om dergelijke trajecten landelijk in te voeren. ,,Aan deze leerwerktrajecten is net zo goed veel behoefte in andere sectoren, zoals de horeca, zorg en bouw.''