Bot: rol van Europa inperken

De Europese Unie moet haar bevoegdheden over een aantal beleidsterreinen teruggeven aan de nationale lidstaten. Dit zei minister Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) vanmiddag in een toespraak op de Humboldt-universiteit in Berlijn. Bot noemde met name cultuurbeleid, onderdelen van het gemeenschappelijk landbouw- en structuurbeleid, gezondheidszorg en sociaal beleid, alsmede de financiering van wegen en landschapsbeheer.

Volgens Bot bestaat op dit moment in de EU een ,,kloof tussen de overdracht van bevoegdheden en legitimiteit''. Daardoor ,,missen veel mensen een gevoel van verbondenheid met de EU''. ,,Er is een limiet aan de hoeveelheid integratie die een burger kan verwerken'', zei de minister. Naar zijn mening ligt het gevaar van een `vlucht' terug naar de nationale staat op de loer.

Wanneer later het nieuwe grondwettelijk verdrag van de EU zal zijn goedgekeurd, is het volgens de Nederlandse minister noodzakelijk voorlopig verder af te zien van zulke fundamentele ontwerpen voor verdere Europese integratie: ,,Wat mij betreft maken wij de komende jaren pas op de plaats.''

Wel pleitte Bot voor vergaande Europese integratie op het punt van de bewaking van de buitengrenzen van de Europese Unie, een gemeenschappelijk strafrechtelijk systeem en gemeenschappelijke defensie.

Ook bepleitte de minister een algemeen Europees referendum over de nieuwe Europese Grondwet, in plaats van de nationale referenda die in sommige lidstaten van de EU (waaronder vermoedelijk Nederland) worden georganiseerd. Dergelijke nationale referenda getuigen, naar Bots oordeel, van ,,arrogantie die in een Unie niet past''. Bot stelde verder voor om de leden van het Europese Parlement ook een gekozen functie in hun land van herkomst te geven.

www.nrc.nl: tekst toespraak