Advocaat Dutroux wil uitstel

De verdedigers van Marc Dutroux hebben gisteren heropening van het onderzoek bepleit. Ze vinden dat er nog te veel vragen open zijn gebleven tijdens het proces, dat drie maanden geleden begon.

,,Ik vraag u, dames en heren van de jury, om de speurders weer aan het werk te zetten. Deze zaak is niet rijp voor de rechtbank.'' Een advocaat die de jury van een rechtbank oproept om vooral géén uitspraak te doen, dat is in België nog nooit vertoond. Toch gebeurde dat gisteren tijdens het proces-Dutroux in Arlon.

In een zes uur durend pleidooi hield Xavier Magnée, een van de vier advocaten van Marc Dutroux, de jury voor dat zij de vele losse draadjes in het dossier-Dutroux kunnen aangrijpen ,,om duidelijk te maken dat u geen genoegen neemt met de informatie die u tot nog toe kreeg.''

Met deze oproep zette Magnée de rechtszaal op zijn kop. Het proces-Dutroux, dat op 1 maart begon, nadert immers zijn eind. Honderden getuigen werden er de afgelopen drie maanden opgevoerd. Geen van hen slaagde erin om met overtuigend bewijs te komen dat Dutroux in zijn eentje handelde, of dat hij een pion was in een pedofielen-netwerk. Daarmee blijft hét vraagstuk dat België al acht jaar in de ban houdt, onopgelost.

De rechtbank is intern verdeeld over die netwerk-vraag. De twee overlevende slachtoffers, Sabine Dardenne en Laetitia Delhez, en de nabestaanden van de vier meisjes die de wandaden van Dutroux niet kunnen navertellen, zijn het er evenmin over eens. Ook de vier verdachten – Dutroux, zijn ex-vrouw Michelle Martin, zijn handlanger Michel Lelièvre en de `zakenman' Michel Nihoul – hebben er verschillende lezingen over.

Maar het hele proces overdoen? Al die getuigen nog eens oproepen? Nieuwe getuigen zoeken? Sporen die te bizar leken om na te trekken, alsnog uitpluizen? Duizenden haartjes die in de kelder van Dutroux' huis in Marcinelle zijn gevonden, allemaal op DNA testen? Dat kan jaren duren. Daar voelen maar weinigen voor.

De enige die alles weet, is immers Marc Dutroux zelf. Hij heeft zichzelf drie maanden lang tegengesproken, niet om zichzelf vrij te pleiten – hij heeft genoeg verkrachtingen en ontvoeringen bekend om levenslang te krijgen –, maar vooral om zijn drie medeverdachten zo veel mogelijk schuld in de schoenen te schuiven. Dutroux, dat zeggen zelfs zijn advocaten, doet alles om het proces naar zijn hand te zetten. Als kind al, zeggen zijn psychiaters, wilde hij iedereen domineren.

Tijdens het onderzoek, de afgelopen jaren, schiep Dutroux er genoegen in om zijn ondervragers in te peperen dat hij méér wist dan zij. Steeds gaf hij ze wat informatie, maar nooit genoeg om bewijzen te vinden. Dan kwamen ze weer bij hem terug, en gaf hij een nieuwe lezing. Of hij noemde weer andere namen. Hij beheerste zijn eigen dossier vaak beter dan zijn advocaten, van wie hij er menigeen versleet.

Vóór het proces repte Dutroux nooit van een netwerk. Maar voor de rechtbank houdt hij vol dat zo'n netwerk wel degelijk bestond. Hij zou de meisjes voor ánderen hebben ontvoerd. Hij zou ze in zijn kelder hebben opgesloten om ze uit de klauwen te houden van die opdrachtgevers. Wie dat waren, zegt hij niet. Hij suggereert dat het politieagenten waren, maar namen noemt hij niet. Als Dutroux de sleutel heeft tot de waarheid, heeft het dan zin om het proces deels of helemaal over te doen?

Zoals het zich nu laat aanzien, trekt de jury zich in de week van 14 juni terug om zich over de schuldvraag te buigen. Of liever: hónderden schuldvragen. Het dossier telt 450.000 pagina's. Daarin passeert alles de revue, van autodiefstallen tot bendevorming, drugshandel, ontvoeringen, verkrachtingen en een aantal moorden. Op al die punten afzonderlijk moet de jury `ja' of `nee' zeggen, voor ieder van de vier verdachten.

Velen beamen dat dit een helse klus is. Maar deskundigen zijn het er niet over eens of het wettelijk wel kán, dat een jury in zo'n laat stadium aangeeft dat zij geen uitspraak wil doen.

Xavier Magnée ziet echter geen enkel probleem, mocht de jury dat inderdaad willen. Daarbij, zegt hij, ,,deze zaak sleept al acht jaar aan. Er is nog tijd genoeg.''

    • Caroline de Gruyter