Verdonk wil hulp China bij terugkeer

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie is deze week in China om afspraken te maken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Chinese asielzoekers en illegalen. Probleem daarbij is dat de Chinese ambassade alleen een reisdocument voor terugkeer naar China wil verstrekken indien niet alleen de nationaliteit, maar ook de identiteit van de uit te zetten personen onomstreden is vastgesteld. Dat is niet eenvoudig, want ,,zo'n 80 procent van de asielzoekers komt ongedocumenteerd naar Nederland'', aldus Verdonk vanmorgen op een persconferentie in Peking.

Volgens sommige analisten is de bereidwilligheid van China om mee te werken aan terugzending maar zeer beperkt omdat China er geen noemenswaardig belang bij heeft. In een poging om die situatie te verbeteren, heeft het Nederlandse ministerie van Justitie Chinese experts naar Nederland gehaald om de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND te helpen bij het vaststellen van de identiteit van uitgeprocedeerde asielzoekers. ,,Het gaat om een proefproject, en dat is redelijk succesvol te noemen. Zo'n 20 procent van de onderzoeken leidt momenteel tot daadwerkelijke terugname'', zei Verdonk tegen journalisten. ,,Ik streef ernaar om dat percentage zo snel mogelijk naar 50 procent op te voeren.''

De instroom van Chinese asielzoekers is de laatste jaren overigens sterk teruggelopen. Volgens cijfers van het ministerie van Justitie ging het in het jaar 2000 nog om ruim 1.400 personen, in 2003 waren dat er nog maar 295. Het aantal uitzettingen neemt wel toe: van 270 asielzoekers en illegalen in 2000 tot 459 in 2003. Niet bekend is of mensen die vroeger als asielzoeker binnenkwamen inmiddels via andere kanalen toch in Nederland terechtkomen. Onder de 26.000 asielzoekers die Verdonk wil uitzetten, bevinden zich zo'n 3.000 uitgeprocedeerden. Daarvan zijn er volgens Verdonk zo'n 120 Chinees.

Over niet al te lange tijd zullen de eerste Chinese toeristen welkom zijn in Nederland. Het akkoord daarover is al gesloten, maar in Nederland bestaat net als in andere EU-landen de angst dat een deel van deze toeristen als asielzoeker of als illegaal in Nederland zal achterblijven. Iets dergelijks gebeurde eerder ook, toen een aantal Chinezen misbruik bleek te maken van de mogelijkheid om in Nederland te gaan studeren. ,,Op 8 en 9 december vindt er in Nederland een topontmoeting tussen de Europese Unie en China plaats. Dan hopen we een terug- en overnameovereenkomst met China te sluiten'', aldus Verdonk, die sprak voor een gehoor waaronder opvallend weinig Chinese journalisten aanwezig waren.