Toename erkende superouderen

Hendrikje van Andel-Schipper (113) is de oudste levende mens ter wereld, althans in het deel van de wereld met een betrouwbare bevolkingsadministratie.

Mevrouw Van Andel uit Hoogeveen (,,Ik haal adem, meer niet. Dat is toch niet zo'n prestatie?'') prijkt in ieder geval bovenaan in de International Database on Longevity, een lijst van 110-plussers in landen met betrouwbare bevolkingsadministraties. Het aantal levende superouderen is sinds 1970 waarschijnlijk vertienvoudigd. En de gedocumenteerde maximumleeftijd van de mens steeg in die tijd van 112 naar 122 jaar.

,,Ik schat dat 15 tot 20 procent van de wereldbevolking op deze lijst wordt bijgehouden,'' zegt onderzoeker Frans van Poppel van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Van Poppel zit in de wetenschappelijke adviesraad van het internationale samenwerkingsverband van ouderdomsonderzoekers. Van Poppel: ,,De betrouwbare gegevens zijn vrijwel beperkt tot Japan, Canada, de Verenigde Staten en een aantal Europese landen. Alleen in China en India wonen al ongeveer 2 miljard mensen. Je kunt niet zeggen dat daar een betrouwbare bevolkingsadministratie voor alle inwoners bestaat. Sommige administraties zijn er weliswaar erg goed. Maar dat geldt niet voor de hele bevolking in die landen.''

Van Andel volgt Ramona Trinidad Iglesias-Jordan op die op 29 mei op Puerto Rico overleed. De vrouw die als de langstlevende mens ooit is erkend, de Franse Jeanne-Louise Calment, stierf in 1997 en was toen 122,5 jaar oud. De oudste `erkende' man is de Japanner Shigechiyo Izumu die 120 jaar oud werd en in 1986 overleed.

De International Database on Longevity heeft strenge richtlijnen voor de betrouwbaarheid van bevolkingsadministraties. Van Poppel: ,,In Nederland is in 1812 de burgerlijke stand ingevoerd. Dus vanaf 1912 bestaat er van iedere honderdjarige in principe een geboorteakte. In de jaren 1930 tot 1932 is er van iedere inwoner van Nederland een persoonskaart in de bevolkingsadministratie gemaakt. Van iedereen is toen gecontroleerd of de gegevens van de burgerlijke stand juist waren. Je kunt er van uit gaan dat de gegevens van mevrouw Van Andel kloppen. Maar wie weet wat er in allerlei andere landen nog aan superouderen rondloopt.''