Lagere boete voor bouwers bij fraude

Frauderende bouwbedrijven uit de schaduwadministratie van aannemer Boele & Van Eesteren kunnen miljoenen aan boetes van de NMa ontlopen als gevolg van traagheid van justitie en politie.

Het landelijk parket, dat de schaduwadministratie kreeg van een klokkenluider, blijkt de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) pas na drie dagen te hebben geïnformeerd over het bestaan van de administratie. Na vijf dagen, op maandag 16 februari, gaf het parket de administratie aan de NMa. De karteldienst zegt dat pas vanaf dat moment de mogelijkheid bestond een onderzoek te beginnen.

De gang van zaken gaf de aannemers de tijd ,,met succes'' een beroep te doen op de clementieregeling, bevestigt de NMa. Deze regeling schrijft voor dat bedrijven kortingen tot honderd procent op hun boete kunnen krijgen, mits ze zelf hun praktijken melden en de NMa van die praktijken nog geen kennis draagt en nog geen onderzoek doet.

In een convenant, dat het college van procureurs-generaal en de directeur-generaal van de NMa in 2003 sloten over uitwisseling van bouwfraude-informatie, staat dat OM en NMa ,,elkaar tijdig'' informeren over onderzoekshandelingen. Ook dienen OM en NMa ,,zoveel mogelijk'' hun activiteiten ,,vooraf'' op elkaar af te stemmen.

De politie (het KLPD in Driebergen) ontving woensdag 11 februari een kopie van de schaduwadministratie van bouwbedrijf Boele & Van Eesteren van een klokkenluider. Die had zijn komst een dag eerder aangekondigd. In de twee ordners die de man overhandigde stonden verboden prijs- en werkafspraken van 90 aannemers in de utiliteitsbouw, gemaakt tussen 1998 en 2001.

Een kopie van de schaduwadministratie was door de klokkenluider ook aan De Telegraaf gegeven. VolkerWessels, het moederbedrijf van Boele & Van Eesteren, werd woensdagavond, nadat justitie de schaduwadministratie had ontvangen, door een journalist van die krant om commentaar gevraagd. Vanaf dat moment wist de sector van het uitlekken van de belastende documenten. De sector wist ook dat De Telegraaf zaterdag 14 februari zou publiceren. Voordat de krant het verhaal afdrukte, en nog voordat justitie de documenten aan de NMa had verstrekt, meldden zich op vrijdag ten minste zes, maar mogelijk meer bouwondernemingen bij de NMa. Een woordvoerster van de karteldienst wil niet zeggen welke, en hoeveel, bedrijven gebruik hebben gemaakt van de clementieregeling.

Een woordvoerder van het landelijk parket zegt dat het ,,gelukkiger'' was geweest wanneer de klokkenluider zich direct bij de NMa had gemeld. De woordvoerder: ,,Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat de informatieverstrekking niet tijdig was. Als je me vraagt: `is het niet jammer dat de bedrijven de gelegenheid hebben gehad om een beroep te doen op de clementieregeling', dan zeg ik: `natuurlijk is dat jammer'. Maar dan wijs ik ook op het feit dat de krant de bedrijven in de tussentijd om commentaar gevraagd had en men daardoor wist dat er een publicatie zou komen.''

www.nrc.nl dossier bouwfraude

    • Jos Verlaan
    • Joep Dohmen