Dorknopers gevraagd

Meestal is slordig declareren in het nadeel van de werknemer. Bonnetjes raken kwijt of het declareren van gemaakte kosten wordt uitgesteld en vergeten. Slordigheid in het voordeel van de werknemers doet zich minder vaak voor en dan moeten de controleurs opletten of er opzet in het spel is. Bij het ministerie van Onderwijs is het foute declaratiegedrag bij de top zo uit de hand gelopen dat een aantal ambtenaren in een anonieme brief heeft geprotesteerd tegen ongerechtvaardigde zelfverrijking. De klacht wordt bevestigd door de Rekenkamer, die constateerde dat representatiekosten werden vergoed aan personen die al een vaste onkostenvergoeding hadden. Bovendien werden mobiliteitstoelagen, vaste reis- of verblijfkosten, in strijd met de regels toegekend. Personen die niet meer voor het departement werkten, kregen salaris en vergoedingen. Kortom, topambtenaren zijn aan het rommelen geweest.

Een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro aan verkeerd toegekende bedragen is een klein deeltje van de totale onderwijsbegroting, maar een slordige financiële cultuur bij de top veroorzaakt veel grotere schade. Het bedrag is aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld de 184.000 euro aan slordigheden die de Rekenkamer bij Justitie heeft geconstateerd. Er loopt al een rechtszaak tegen drie ex-ambtenaren van Onderwijs die worden verdacht van het vervalsen van facturen en offertes om een verplichte Europese aanbesteding voor Kennisnet te ontlopen. Zij zeiden in opdracht te hebben gehandeld van directeur-generaal hoger onderwijs Vrolijk om de toenmalige minister uit de wind te houden. Er is ook onderzoek naar fraude met studenteninschrijvingen van hbo-instellingen. Bij elkaar roept dit een onthutsend beeld op van een ministerie dat het niet zo nauw neemt met het financiële beheer. Een departement dat berucht is om het aantal regels dat het aan anderen oplegt, kan zelf de regels niet volgen. Een grondig extern onderzoek is dan welkom en niet alleen door een extern bureau in opdracht van het ministerie. Onderwijs heeft geen regelaars meer nodig maar `Dorknopers', die de bestaande regels gehoorzamen.