Directie KLM extra beloond voor verkoop

De commissarissen van KLM hebben vorig jaar de beloning van de raad van bestuur afhankelijk gemaakt van een geslaagde fusie- of overname van de luchtvaartmaatschappij.

De variabele beloning van de KLM-top, die maximaal de helft van het vaste salaris bedraagt, was afhankelijk van ,,aansluiting bij een grote Europese partner'', zo blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag.

Het is voor het eerst dat KLM openheid geeft over de specifieke doelstellingen die aan de variabele beloning van de raad van bestuur zijn verbonden. Over het laatste boekjaar, dat op 31 maart 2004 werd afgesloten, bestond er naast de `aansluitdoelstelling' de doelstelling om uit de rode cijfers te komen.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij bereikte het afgelopen jaar beide doelstellingen. Air France nam KLM eerder deze maand over en KLM behaalde afgelopen jaar een winst van 24 miljoen euro.

Of de bonussen al zijn uitgekeerd en hoe hoog de bonussen zijn is niet bekend. De luchtvaartmaatschappij stelt pas volgend jaar, in het jaarverslag dat rond mei 2005 wordt gepubliceerd, de variabele beloning nader te zullen verantwoorden.

De overnamebonus staat geheel los van de synergie- en loyaliteitsbonussen die onlangs tot grote onrust leidden onder het KLM-personeel. De top van KLM besloot in april af te zien van de synergiebonussen die haar in het vooruitzicht waren gesteld in verband met de overname van Air France.

Het is ook onbekend hoeveel opties de top van KLM dit jaar krijgt of heeft gekregen. In de afgelopen jaren ontvingen KLM-bestuurders altijd het maximaal aantal opties, ondanks historisch grote verliezen. Door de overname door Air France vallen de bestuurders van KLM niet meer onder de meldingsplicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die plicht geldt alleen voor vennootschappen naar Nederlands recht. Air France is een société anonyme, een Frans equivalent van de naamloze vennootschap.

De opties die KLM-bestuurders in bezit hadden, konden zij bij de overname door Air France inwisselen voor effecten van de Franse luchtvaartmaatschappij. Bij de AFM zijn alle opties die KLM-bestuurders in het openbare register hebben staan afgemeld. Onduidelijk is hoeveel opties Air France de KLM-top hiervoor heeft teruggegeven.

De top van KLM zag vorig jaar, zoals toen aangekondigd, af van zijn variabele beloning over het jaar 2002/2003 in verband met de saneringsoperatie die lente vorig jaar is begonnen. Het vaste salaris van de raad van bestuur ging het afgelopen jaar met gemiddeld 4,8 procent omhoog. President-directeur L. van Wijk ging er het minst op vooruit. Zijn salaris steeg met 2,7 procent naar 644.993 euro. Het vaste salaris van zijn mede-directielid P. Hartman steeg met 6,9 procent naar 549.996 euro.