Diftarruzie

Veel rotzooi is er niet te zien. Aan een container wapperen plastic zakken. We hadden een andere keer moeten komen, zeggen buurtbewoners, als de vuilnisophalers enkele dagen niet zijn geweest en het zwerfvuil de Apeldoornse nieuwbouwwijk Osseveld uit knalt. Oorzaak is de invoering van diftar, zeggen ze, het systeem van gedifferentieerde tarieven voor afval. Voor iedere keer dat je vuilnis aanbiedt door een kilo aan de straat te zetten of een zak in een ondergrondse container te gooien, moet je betalen.

Dat lokt misbruik uit. Mensen smijten zakken in de bossen. Ze gooien hun zak naast de container. Ouderen hebben weinig afval en proppen hun zakjes in gemeentelijke prullenbakken die vervolgens uitpuilen. Kijk maar bij snackbar Charlie. Afschuwelijk, zegt Erik-Jan Koopman die naast de snackbar woont en zitting heeft in het Platform Diftar Apeldoorn. Volgens het platform werkt het systeem de vervuiling juist in de hand. Koopman heeft een dik boek met foto's van bergen zwerfafval voor zijn deur.

Daar komt toevallig een vuilniswagen aanrijden. De bestuurder stapt uit, pakt een kastje en bestuurt op afstand een grijparm die de ondergrondse container uit het trottoir tilt en de inhoud in de vrachtwagen kiepert. Mooi materiaal, zegt de man die niet met zijn naam in de krant wil, maar het heeft wel klauwen met geld gekost. Het systeem is ook duur voor gebruikers. Er ligt regelmatig vuilnis naast de container. Van mensen die niet willen betalen. Of omdat de klep blokkeert nadat iemand er twee zakken tegelijk in heeft willen stoppen. Of omdat de techniek het begeeft.

Tijd om de gemeentelijke projectleider diftar Michiel Westerhoff te bevragen. Die heeft een ander verhaal. Apeldoorn wil z'n milieuprestatie verbeteren. Dat gebeurt door het beprijzen van restafval en gft-afval. Enkele maanden na de invoering zijn de effecten al goed te merken. Er wordt minder vaak afval van bedrijven mee naar huis genomen. Er wordt meer glas en papier opgehaald, zodat de kringloopbedrijven goede zaken doen. Meer mensen gaan hun tuinafval zelf composteren. En in het algemeen zijn mensen zuiniger geworden. Ze kopen een televisie en laten de verpakking in de winkel achter. De doelstellingen van de gemeente zijn nu al gehaald. In het eerste kwartaal is er bijna de helft minder gft-afval aangeboden en ruim een kwart minder restafval. En dan is ook het zwerfvuil meegeteld. We moeten dat zwerfvuil niet overdrijven. Er zijn maar dertig probleemlocaties en daar wordt actie op ondernomen. Flatbewoners krijgen een andere container. Als een ondergrondse container vol is, mag je naar een andere container. Er komt bergruimte voor grof vuil. Duur is het ook niet. Vooral kleinere huishoudens kunnen flink besparen als ze hun best doen.

Het platform gelooft het niet. Nog niet eens het telefoonnummer om storingen te melden is gratis.

    • Arjen Schreuder