Balkenende met wereldleiders in VN-studiegroep

Premier Balkenende zal zitting nemen in een internationale studiegroep van wereldleiders die voorstellen zal doen voor hervormingen van internationale organisaties.

Op initiatief van de Mexicaanse president Fox wordt op dit moment een dergelijk overlegorgaan samengesteld die onder andere voorstellen zal doen voor hervormingen van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad. Balkenende stemde in met het verzoek van Fox na een onderhoud dat beide staatshoofden hadden afgelopen zaterdag in de Mexicaanse stad Guadalajara. Daar waren de afgelopen week staatshoofden bijeen van de 58 Europese, Latijns Amerikaanse en Caribische landen om te praten over nauwere economische en politieke samenwerking. Namens Europa zullen ook Duitsland, Zweden en Spanje van de groep deel uitmaken.

,,Je kunt je serieus afvragen of de organisaties van de Verenigde Naties in de huidige vorm geschikt zijn om de problemen van vandaag de dag zoals armoede- en terrorismebestrijding, mensenrechten en milieuproblemen - op de meest efficiënte wijze aan te pakken. De huidige organisatiestructuur dateert uit 1945 en is aan herziening toe'', aldus Balkenende in een vraaggesprek na afloop van de top.

Balkenende zegt dat de studiegroep ook nadrukkelijk zal kijken naar ,,de legitimiteit van de Veiligheidsraad''. Met een vetorecht voor Rusland, de VS, Engeland, Frankrijk en China geeft dit de huidige samenstelling van dit orgaan nu de politieke realiteit van zestig jaar geleden weer en niet die van vandaag.

In Latijns Amerika willen met name Brazilië en Mexico als belangrijkste regionale grootmachten op dit continent een permanente zetel. Balkenende zegt zich nog niet te willen uitlaten over specifiek welke landen een permanente zetel zouden moeten krijgen in de Veiligheidsraad.

Belangrijk doel van de hervormingen is ook te voorkomen dat landen, zoals de Vernigde Staten, eenzijdig optreden.

Balkenende en de minister Bot (Buitenlandse Zaken) zeggen zich tijdens de top in Guadalajara beiden gestoord te hebben aan het optreden van de Cubaanse minister van buitenlandse zaken Pérez Roque. Sinds een jaar heeft Cuba de verhoudingen met de landen van de Europese Unie bevroren uit ongenoegen over de Europese protesten tegen het opsluiten van dissidenten op Cuba. De Nederlandse ambassadeur op Cuba, Wildeboer, heeft sinds zijn aanstelling een jaar geleden nog geen enkele Cubaanse autoriteit mogen ontmoeten.

,,De Cubanen worden alsmaar moeilijker'', zegt Bot. ,,Ze zijn nog maar met één ding bezig: een nadrukkelijke veroordeling zien te krijgen van de politiek van de Verenigde Staten'', aldus Bot. ,,De Cubanen isoleren zich steeds verder en schieten in hun eigen voet. Mijn Latijns Amerikaanse collega's hebben laten weten zich te schamen voor het optreden van de Cubanen. Want in tegenstelling tot de Europese Unie komt Latijns Amerika door het handelen van de Cubanen over als een hopeloos verdeelde club''.

Bot heeft van zijn Argentijnse collega Bielsa begrepen dat de Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) bereid zijn om tot een vrijhandelsakkoord te komen met de EU.