Turkse president vetoot wet

De Turkse president, Sezer, heeft gisteren zijn veto uitgesproken over de nieuwe onderwijswet die het voor leerlingen van religieuze middelbare scholen gemakkelijker zou maken om universitair onderwijs te volgen. Volgens de president is de wet in strijd met het principe van het secularisme, waar de Turkse Republiek op is gegrondvest. Volgens de president zou het aantal leerlingen van de religieuze imam hatip-scholen, dat volgens hem nu al ,,excessief hoog'' is, door deze wet alleen nog maar stijgen.

Het veto van de president komt niet onverwacht, omdat hij de afgelopen weken al duidelijk had laten weten zeer veel waarde te hechten aan het beginsel van het secularisme in het onderwijs. Vooralsnog is onduidelijk wat premier Erdogan, die zelf op een imam hatip-school heeft gezeten en een groot voorstander is van de onderwijswet, nu gaat doen. Naar verluidt komt de regering maandag bijeen om zich over verdere stappen te buigen.

In principe kan de regering dan besluiten de omstreden wet opnieuw aan het parlement voor te leggen. Omdat de AK-partij van Erdogan daarin de absolute meerderheid heeft, zou de wet zeker opnieuw worden aangenomen. Sezer kan dan nog altijd een beroep doen op het Constitutionele Hof om de wet ongeldig te verklaren.

Premier Erdogan heeft nog niet gereageerd op het veto van Sezer. Politieke waarnemers sluiten niet geheel uit dat Erdogan alsnog water bij de wijn zal doen om de zaak niet verder op de spits te drijven. Behalve Sezer is bijvoorbeeld ook het leger, dat zich als hoeder ziet van de seculiere orde in Turkije, sterk gekant tegen de wet. Haviken in de strijdmacht gaan er van uit dat als de wet wordt doorgevoerd, alumni van de imam hatip-scholen een netwerk gaan vormen dat sleutelposities zal gaan innemen in de maatschappij. Zo, aldus de haviken, wordt de macht in Turkije sluipenderwijs overgenomen door moslim-fundamentalisten. Onder de huidige wetgeving kunnen Turken met een diploma van zo'n religieuze school in de praktijk eigenlijk alleen terecht bij de faculteit theologie.

Deniz Baykal, de leider van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije, juichte het veto van de president gisteren direct toe. Volgens de leider van de CHP heeft de wet grote spanningen in de Turkse maatschappij gecreëerd. Naast het leger heeft ook een groot aantal rectoren van universiteiten bezwaar aangetekend. Sommigen van hen hebben zelfs aangekondigd te zullen opstappen als de wet er daadwerkelijk door komt.