Strijd om expositie Joyce

De Ierse regering tracht met een wetswijziging een tentoonstelling over de Ierse schrijver James Joyce in Dublin te redden. Deze dreigt niet door te gaan omdat er problemen zijn gerezen over het auteursrecht. Aanleiding is het eeuwfeest van de door Joyce in zijn meesterwerk Ulysses beschreven belevenissen van de hoofdpersoon Leopold Bloom op 16 juni 1904 in Dublin. Deze dag, Bloomsday genoemd, wordt jaarlijks overal ter wereld gevierd en vooral in Dublin waar de festiviteiten dit jaar extra feestelijk zullen zijn. Zo had de Nationale Ierse Bibliotheek, die de grootste Joyce-collectie ter wereld bezit, voor de gelegenheid een grote expositie georganiseerd. Kleinzoon Stephen Joyce echter, een verwoed bewaker van het oeuvre van zijn grootvader, dreigt roet in het eten te gooien. Volgens hem is de expositie in strijd met het auteursrecht.

Het auteursrecht op het werk van Joyce (1882-1941) is eigenlijk 50 jaar na zijn dood komen te vervallen. Europese regelgeving echter heeft deze periode met 20 jaar verlengd en de Ieren hebben dit in 2000 overgenomen. Volgens deze woordvoerder kan uit de tekst worden gelezen dat een door copyright beschermd boek niet publiekelijk mag worden geëxposeerd. ,,Maar het is nooit de bedoeling van de wet geweest dat een boek niet op een expositie mag liggen'', aldus de directeur van de Ierse bibliotheek. De regering stelt nu voor de wet aan te passen.