Starobin wil de duivel met Beëlzebub bestrijden 2

Paul Starobin meent dat we aan het begin van een autoritair tijdperk staan. Sterker, hij pleit ervoor. Hij doet dat op gezag van de 17de-eeuwse politiek filosoof Thomas Hobbes en onder verwijzing naar de nood der tijden, de blijkbaar inefficiënte bestrijding van het islamitisch terrorisme in de hedendaagse parlementaire democratie.

Het lijkt erop dat hij de duivel met Beëlzebub wil bestrijden. Immers, de heerser in Hobbes' Leviathan is een tiran die beschikt over alle wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, die naar eigen goeddunken over leven en dood gaat en over het recht van vrede en oorlog, en die de natie in een permanente uitzonderingstoestand doet verkeren. Het Irak van Saddam Hussein was het perfecte voorbeeld.

Starobin laat op deze wijze kiezen tussen het risico op de dood door een incidentele bom van de moslimterrorist en de beulswillekeur van de soeverein en hij kiest dan voor het laatste.

Maar met behoud van de burgerlijke vrijheden en de parlementaire democratie zijn andere effectieve maatregelen denkbaar en in uitvoering, die liggen in de opsporings- en inlichtingensfeer. Het Amerikaanse optreden in het Midden-Oosten kan zelfs beschouwd worden als een poging het terrorisme bij de bron aan te pakken, een vorm van vooruitgeschoven homeland security, om onlust en onrust in eigen land voor te zijn. Het autoritairder wordende Rusland van Poetin dat door Starobin als voorbeeld wordt aangehaald, is niet gevrijwaard gebleven van aanslagen. Integendeel.

    • A. Hoogendoorn Lochem