Rare bank

Wij kochten destijds participaties in beleggingsfondsen bij onze bank. We openden daarvoor een privé-rekening, waarop jarenlang 2 euro stond. In maart van dit jaar verkocht ik participaties. Op 8 maart stond de opbrengst op onze privé-rekening en op 11 maart nam ik het saldo op. Rond half april ontving ik bericht dat ik in maart rood had gestaan op mijn rekening. Ik belde naar de bank, maar die kon mijn vraag niet beantwoorden. Een week later ontving ik een brief met de valuteringsregels, maar mijn geval stond er niet bij. Tenslotte ontdekte ik zelf wat er gebeurd was. De bank had fictief op 7 maart de provisie voor de verkoop van onze rekening gehaald en fictief op 9 maart de opbrengst op onze rekening bijgeschreven. Dus: even rood.

(A. U.)

Rare bank.

    • Adriaan Hiele