Onderzoek: geen fraude bij europarlementariërs CU

Twee Europarlementariërs van de ChristenUnie hebben niet gefraudeerd, maar er is twijfel of ze niet teveel onkosten vergoed kregen. Dit staat in een verklaring van het bestuur van de ChristenUnie die gisteren is uitgegeven na extern onderzoek door het bureau Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies van het accountantskantoor Deloitte Forensic Services.

In deze verklaring zegt het bestuur blij te zijn ,,met de vaststelling dat er op basis van gevonden gegevens'' niet gesproken kan worden van fraude door de politici H.Bolkland en R.van Dam.

,,Wel blijkt'', zo vervolgt het bestuur ,,de administratie van de parlementariers gebrekkig te zijn''. Daarom kan er ,,niet met zekerheid worden vastgesteld of er op onderdelen een bovenmatige vergoeding is ontvangen''. Blokland heeft alvast beloofd die terug te storten.

Uit berichtgeving in NRC Handelsblad bleek dat hij en zijn collega met de onkostenvergoeding hun salarissen aanvulden tot het niveau van leden van de Tweede Kamer. Het bestuur vindt het niet verantwoorden van 480 euro per maand als onkosten ,,ongelukkig'', zo blijkt verder uit de verklaring. Om problemen in de toekomst te voorkomen gaat de ChristenUnie nu zelf een gedrags- en verantwoordingscode ontwikkelen.

Ook de SGP-Europarlementariër Belder hield zich volgens perspublicaties niet aan de door hem ondertekende gedragscode en zou daardoor teveel vergoeding ontvangen hebben. De SGP heeft bij haar onderzoek naar het declaratiegedrag van Belder niet gekeken of de door alle Nederlandse Europarlementariërs aangenomen code is overtreden. Het SGP-bestuur stelt vast dat hij zich wel heeft gehouden aan de minder strenge, algemene Europese regels.

De juiste interpretatie van de gedragscode uit 1999 is volgens de SGP onduidelijk. Partijvoorzitter Kolijn: ,,Daar begeven wij ons niet in.'' Volgens Kolijn was het niet mogelijk om van Belder ,,alle uitgaven van de afgelopen jaren tot in detail na te gaan''.

Het SGP-bestuur heeft na een gesprek met Belder, die ook kandidaat is bij de komende verkiezingen, besloten hem te vertrouwen. ,,We hebben hem diep in de ogen gekeken en gezegd: kunnen we zeker weten dat er niet nog iets uit de kast komt rollen. Dat was zo, volgens hem.'' Volgens Kolijn neemt het SGP-bestuur nu ,,volledig de verantwoordelijkheid op zich'' voor de declaraties van Belder.

De SGP zegt verder geen aanvullend onderzoek nodig te achten, op grond van een deze week verricht onderzoek van een ,,onafhankelijk en gezaghebbend persoon'' zonder banden met de SGP. Wie dat onderzoek heeft verricht, wil Kolijn niet onthullen.