Niet de treinen maar de machinisten rijden door rood 1

In het hoofdredactioneel commentaar van 24 mei stelt u dat machinisten rode seinen negeren, zodat treinen niet zo lang op elkaar behoeven te wachten. Dit lijkt mij een onjuiste voorstelling van zaken. U refereerde ongetwijfeld aan de door de heer Van Vollenhoven genoemde roodlicht-incidenten, waarvan het aantal aan het toenemen is. Daarbij is echter niet sprake van bewust negeren van rode seinen, maar van menselijk of mechanisch falen: een machinist ziet niet of te laat een rood sein of een trein slipt door bij het remmen (bladeren op de rails).

Incidenten met rood licht worden allemaal onderzocht. Ik denk dat men ervan uit kan gaan dat het bewust negeren van een rood sein zeer zwaar door de werkgever of wellicht zelfs justitie zal worden bestraft.

Ook uw suggestie om in afwachting van de invoering van ERTMS de moderne versie van ATB op strategische punten in te bouwen, lijkt weinig doordacht. In de eerste plaats is de moderne versie van ATB een totaal ander systeem dan de oude versie. In de meeste treinen is de moderne versie niet ingebouwd. Het zou betekenen dat alsnog een ombouwoperatie van een groot aantal locomotieven en treinstellen moet plaatsvinden. Deze versie van ATB heeft ook zoveel beperkingen, dat de reiziger dat direct zal gaan merken in de vorm van meer vertragingen. Ook is het maar zeer de vraag of dit op de gewenste korte termijn is te realiseren (ontwerp- en levertijden). In de tweede plaats is ERTMS wel degelijk operationeel; anders zou het toch niet zijn besteld voor de Betuwelijn en de HSL-Zuid. Alleen is het nog niet verkrijgbaar in de meest ontwikkelde variant. Daarbij is er geen sprake meer van vaste blokken maar van bewegende blokken. Tot dusverre is de afstand tussen twee treinen in principe tweemaal de maximale remwegafstand. Bij de laatste versie van ERTMS moet de afstand tussen twee opeenvolgende treinen kunnen verminderen tot niet meer dan de remwegafstand van de volgende trein.

De belangrijkste reden om in Europees verband ERTMS te ontwikkelen, ligt in de liberalisering van het internationale spoorverkeer, met name in het goederenvervoer. Als ieder land zijn eigen systeem blijft onderhouden (en sommige landen zoals Nederland hebben naast elkaar wel twee of drie systemen), dan jaagt dat internationaal opererende vervoerders (en dat worden er steeds meer) op hoge extra kosten. Waarom wordt de invoering van ERTMS niet bevorderd door substantiële subsidiëring vanuit de Europese fondsen?