Nederland sterk in Europees Parlement

Nederlanders hebben relatief veel macht in het Europees Parlement, omdat zij vaker dan vertegenwoordigers van andere landen deelnemen aan stemmingen. Effectief beschikt Nederland daardoor over vier zetels meer dan de 31 officiële zetels.

Dit Nederlandse machtssurplus is overigens gehalveerd ten opzichte van vijf jaar geleden. Dit komt doordat de nationale verschillen in aanwezigheid en in deelname aan stemmingen in die periode afgenomen zijn. Dit blijkt uit een analyse die NRC Handelsblad maakte van alle presentielijsten en hoofdelijke stemmingen van de afgelopen zittingsperiode.

Nederlandse europarlementariërs brachten de afgelopen vijf jaar gemiddeld bij 85 procent van de in totaal 6.118 hoofdelijke stemmingen hun stem uit. Alleen de Luxemburgers scoorden een procentpunt hoger. De Italianen namen aan 57 procent van de stemmingen deel, verreweg het laagste percentage. Italië benut in feite slechts 66 van zijn 87 zetels. Ieren, Fransen en Portugezen blijven onder de 75 procent. Hoewel de verschillen aanzienlijk zijn, zijn ze kleiner dan in de zittingsperiode 1994-1999. Uit een analyse die NRC Handelsblad vijf jaar geleden uitvoerde, bleek dat Nederland toen over effectief 39 zetels beschikte, Italië over 56.

Het parlement trekt ook meer publiciteit. Waren Nederlandse europarlementariërs vijf jaar geleden nauwelijks te vinden in buitenlandse media, nu worden ze gemiddeld vier keer per jaar aangehaald in toonaangevende Engels-, Frans- of Duitstalige media. Dit blijkt uit een telling die NRC Handelsblad uitvoerde van citaten van de Nederlanders die in de afgelopen vijf jaar een zetel hebben bezet. Verreweg het meest geciteerd is Alexander de Roo (GroenLinks), die als voorzitter van de commissie milieu een belangrijke rol speelt op een terrein waarop het Europees Parlement daadwerkelijk wat te zeggen heeft.

ZATERDAGS BIJVOEGSEL pagina 33 en 34

VERANTWOORDING www.nrc.nl

Gerectificeerd

De Roo

In het bericht Nederland sterk in Europees Parlement (29 mei, pagina 1) staat dat Alexander de Roo (GroenLinks) voorzitter is van de commissie Milieu van het Europees Parlement. De Roo is vice-voorzitter.

    • Dick van Eijk