Meeste geweld vindt plaats in het verkeer

Slachtofferpercentages van geweld in het verkeer en openbaar vervoer zijn drie tot vier keer hoger dan in de gehele samenleving. Burgers worden in het verkeer veelvuldig met geweld geconfronteerd.

Dit blijkt uit een ,,verkennend onderzoek'' van onderzoeksbureau DSP voor het programma `Politie en Wetenschap' van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het rapport wordt maandag openbaar.

Voor het onderzoek werden 28.000 respondenten ondervraagd. Hiervan werd bijna een kwart onderweg ergens naartoe het afgelopen jaar slachtoffer van `bedreiging'. Hieronder vallen ook verbale dreigementen en agressief gedrag van medepassagiers. Drie procent van de ondervraagden werd slachtoffer van mishandeling, 1 procent van beroving. In de `totale samenleving' zijn die percentages respectievelijk 5,9 procent, 0,9 en 0,3 procent. De onderzoekers komen tot de conclusie dat ,,vervoer een hot spot is waar het gaat om geweld''.

De onderzoekers pleiten ervoor dat politie en justitie gaan bijhouden welke meldingen van agressie en geweld betrekking hebben op het openbaar vervoer en verkeer. Nu is dat niet het geval. ,,Gemiddeld brengen Nederlanders één dag in de week door in verkeer en openbaar vervoer'', zegt onderzoeker Paul van Soomeren van DSP. ,,Maar als je de politie vraagt wat er in die periode gebeurt aan geweld, weten ze het niet.'' Van Soomeren denkt dat daardoor de opsporing van geweldplegers in het verkeer niet optimaal is. ,,Als je weet dat er bijvoorbeeld heel veel geweld in de tram plaatsvindt, zou je je kunnen afvragen of het zin heeft dat de politie vaak op straat loopt, en niet in de tram. Dat soort afwegingen kun je nu niet maken.''

Uit het onderzoek blijkt dat reizigers de grootste kans lopen om agressie en geweld te ontmoeten in tram, bus, op de bromfiets en in de trein. In het openbaar vervoer loopt de reiziger meer kans slachtoffer te worden dan in het overige verkeer. De grootste kans mishandeld te worden loopt een reiziger in bus, trein, op de bromfiets en in de metro. Bedreiging in het openbaar vervoer komt daarentegen meer door de verstedelijking van het gebied waarin de reiziger zich verplaatst, dan door het type vervoermiddel. Beroving speelt vooral in het openbaar vervoer.

Naar aanleiding van het rapport wordt bekeken welke onderwerpen nader onderzoek verdienen. Bijvoorbeeld, zo menen de onderzoekers, naar de reden dat personeel in het openbaar vervoer niet consequent ingrijpt bij agressie en geweld jegens reizigers. Misschien komt dat doordat er onvoldoende back up is vanuit de politie organisatie, zo zegt onderzoeker Van Soomeren.

Er komt in ieder geval meer onderzoek naar ,,horkerig gedrag'' in het verkeer. Frits Vlek, directeur van Politie en Wetenschap denkt aan het uitbreiden van een nu al regionaal bestaand meldpunt voor horkerig gedrag waar weggebruikers heen kunnen bellen.

    • Japke-d. Bouma