Kwartelkoning

Volkomen geluidloos, als een stille schim, vliegt de kwartelkoning opeens laag over het donkere, bijna zwarte water van het Bargerveen ten oosten van Emmen. Deze moerasvogel, die behoort tot de familie van de rallen, laat zich zelden zien. Hij leeft in het verborgene, liefst 's nachts, is schuw en duikt weg tussen het hoge gras. Hij maakt nog kringen in het water en is daarna spoorloos. Onmiskenbaar is de kwartelkoning te herkennen aan de afhangende poten in de vlucht en de kastanjebruine bovenzijde met donkere strepen. Het is een broedvogel van hooilanden die 's winters onder water komen te staan. Deze biotoop klopt: rondom het wijde veengebied liggen landbouwgronden. De buik is wit, de flanken zijn grijzig getekend. Het nest bestaat uit niet meer dan een kuiltje belegd met sprietjes. De Latijnse naam Crex crex duidt op de raspende, aanhoudende en uit twee delen bestaande roep die hij gewoonlijk 's nachts laat horen. Vroeger heette de kwartelkoning ook spriet. We turen en turen, zouden de vogel te voorschijn willen toveren tussen de veenpollen vandaan. Maar nee. Het prachtkleed maakt hem onzichtbaar.

Illustratie:

Rein Stuurman

(Zien is kennen!)

    • Kester Freriks