Grond schenken?

Mijn ouders bezitten 1.000 vierkante meter grond, waar helaas nog niet op mag worden gebouwd. In de toekomst waarschijnlijk wel, waardoor de waarde stijgt. Kunnen mijn ouders mij deze grond nu al schenken?

(C. C.)

Ja, maar vergeet niet dat de waarde van het geschonkene in box 3 valt en daar elk jaar met 1,2 procent wordt belast. Stel dat de grond 10.000 euro waard is, dan betaalt u 120 euro per jaar, terwijl er (nog) geen opbrengst tegenover staat. Daarnaast betaalt u schenkingsrecht, die uw ouders desgewenst voor hun rekening kunnen nemen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele