Gevolgen hormoonbehandeling

In NRC Handelsblad wordt melding gemaakt van de ernstige afwijkingen die te vroeg geborenen vele jaren later kunnen vertonen indien zij direct na de geboorte dexamethason kregen om de longrijping te bevorderen (W&O, 23 mei). Hieruit blijkt weer eens hoe belangrijk het is medische dossiers te bewaren lang nadat de behandeling is afgerond. Momenteel is wettelijk bepaald dat de dossiers tien jaar bewaard moeten worden. De Gezondheidsraad heeft onlangs aanbevolen de termijn te verlengen tot dertig jaar. Maar ook dat is m.i. niet lang genoeg! Enkele jaren geleden werd aangetoond dat kinderen, geboren tijdens of direct na de hongerwinter van 1944, pas vele jaren later ernstige afwijkingen vertoonden. Dit onderzoek kon alleen plaatsvinden omdat de medische dossiers naar het gemeentearchief van Amsterdam waren verhuisd, waar de archiefwet geldt en dus alle documenten 115 jaar bewaard moeten worden. Als bezwaar tegen zo een lange bewaartijd wordt o.a. aangevoerd dat er een ruimtegebrek is en ook een tekort aan personeel om deze dossiers te verzorgen. Dit is reden te meer om snel het elektronische patiëntendossier in te voeren. Zulke dossiers nemen nauwelijks enige ruimte in en zijn waarschijnlijk onbeperkt houdbaar.

    • D.O.E.Gebhardt Oegstgeest