Geslacht van in toga gehulde rechter is onbelangrijk 1

In NRC Handelsblad van 25 mei staat op pagina 13 een artikel over het Lease-proces tegen Dexia. Ik ga niet in op dit proces, noch op de m.b.t. dit proces relevante inhoud van het artikel, maar slechts op de volstrekt irrelevante vraag in de laatste alinea van het artikel ,,hoe de drie vrouwelijke rechters van de rechtbank zullen oordelen over [...]''. De krant moet zich schamen voor deze vraag.

In de eerste en belangrijkste plaats: het is in Nederland onbelangrijk wat het geslacht is van de in toga gehulde juristen die de rechtbank vormen. In de tweede, meer taalkundige, plaats: het gaat niet om rechters van de rechtbank, want de rechtbank zit niet in de beklaagdenbank, maar om leden van de rechtbank. Kortom, de redactie had deze akelige miskleun kunnen voorkomen door te schrijven dat de vraag is ,,hoe de rechtbank zal oordelen over [...]''.

    • J. Piebenga