Dawkins 5

In `t Veld (brief `Dawkins 3', W&O 22 mei) verbaast zich over het feit dat NRC-H kaarten verspreidt voor een lezing van Richard Dawkins. Kennelijk vindt deze lezer dat er na kritiek van vakgenoten of een kritisch stukje journalistiek de kous af is en Dawkins verder genegeerd kan worden. In het vervolg van zijn brief verklaart hij dat het werk van Freud, Marx en Darwin onwetenschappelijk omdat hun theorieën niet te falsifiëren zijn. Dat heeft Popper gezegd. Ik neem aan dat we hun boeken ook niet meer mogen lezen.

Het lijkt er sterk op dat In `t Veld na Popper niks meer gelezen heeft. Dat is jammer, want het zou de toonzetting van zijn reactie ongetwijfeld minder apodictisch hebben gemaakt. De grote wetenschappelijke theorieën van Einstein voldeden ook niet aan de norm van Popper. Pas later zijn de bewijzen geleidelijk aan op tafel gekomen. Hetzelfde geldt voor de theorie van Darwin, waar Dawkins slechts op voortborduurt. Het is ook pertinent onjuist om te zeggen dat deze theorieën niet te falsifiëren zijn. Met de huidige stand van kennis van de moleculaire biologie en genetica is het goed mogelijk een experiment te verzinnen die de theorie van Dawkins/Darwin (`Darwkins') zou kunnen falsifiëren Een gen met een positieve invloed op replicatie zou in een eenvoudig organisme, bijvoorbeeld een bacterie, kunnen worden ingebracht. Een ander inert gen of gen met een negatieve invloed zou ook kunnen worden geïntroduceerd. Darwkins verwacht meer genen met een positieve invloed in latere generaties, en een geleidelijk verdwijnen van de andere varianten. Eigenlijk zijn dit soort experimenten al eindeloos gedaan, denk maar aan gewasveredeling en andere vormen van genetische manipulatie. Dawkins zelf beschrijft in een van zijn boeken (The Blind Watchmaker) aardige experimenten met computerprogrammas waarin evolutie wordt gesimuleerd.

Tot slot wil ik er op wijzen dat verbazing over de verspreiding van kaarten via deze krant In `t Veld niet siert. Als hij het met Dawkins oneens is moet hij juist zo'n kaart hebben en met hem in discussie gaan. Want zonder strijd geen evolutie. Of, zoals Popper het eens formuleerde: `human society without conflict would be a society not of friends but of ants'.

    • Pieter Stokkers Haarlem