Dawkins 4

Met vrij grote verbazing lees ik het commentaar van de heer In `t Veld (brief `Dawkins 3', W&O 22 mei) op de discussie over of Richard Dawkins nou wel of niet een goede popularisator is van het darwinisme. In dit commentaar stelt hij dat `het darwinisme' geen `falsificatie-instantie' kent. Natuurlijk kent het dit wel. Stel dat er een steeds groter wordende populatie ontstaat van wezens die zich steeds slechter reproduceren. Dat zou iedere theorie die zich `darwinistisch' noemt onderuit halen.

De lezer ziet zelf al in dat dit een bijzonder onlogische observatie zou zijn. In dezelfde W&O staat de lezing die Dawkins gaf in de pieterskerk in Leiden. Hierin geeft hij een verhelderende uitleg over de misvatting in bovengenoemd commentaar waarin het paard dat naast een giraffe bestaat wordt aangedragen als bewijs voor het ontbreken van een falsificatie-instantie. Op het niveau van de tweede wie-vraag zegt de nek van het paard niets over de nek van de giraffe maar op het niveau van de `gene-pool' (de derde wie-vraag) vullen paard en giraf beiden een functionele genetische niche en zijn ze dus afhankelijk van elkaar. Het paard eet de lage, de giraffe de hoge blaadjes. Gooi nu die twee niveaus door elkaar en stel je een paard voor met een giraffenek of een giraf met een paardennek.

Het is duidelijk dat dergelijke mutaties zeer wel mogelijk zijn maar niet zullen overleven (de giraffe kan dan niet drinken, het paard zou instabiel zijn en ze zouden van dezelfde hoogte de blaadjes van de bomen eten) maar dat wil niet zeggen dat deze mutaties volgens de theorie niet kunnen of mogen ontstaan.

Het `overleven van de sterkste' is in feite hetzelfde als het veel vaker voorkomende `sterven der zwakken'. Wat sterk of zwak is wordt niet bepaald door de theorie maar door de wereld waarin de theorie functioneert en waaraan deze getoetst wordt. Zouden dergelijke mutaties wel overleven in de huidige ecologie en zich dus niet of slecht reproduceren ja, dan heeft de Grote Ontwerper op het niveau van de vierde wie-vraag een (vrij goeie) grap uitgehaald en zou Darwin's theorie ongeldig zijn.

    • Jochem van der Spek Per Email