Vrijere handel arm land loont niet

Ontwikkelingslanden die aan het eind van de vorige eeuw hun grenzen opengooiden voor een vrijere handel, zijn er financieel niet veel op vooruit gegaan. Vooral in de vijftig armste landen heeft een vrijere handel de armoede lang niet kunnen wegnemen. Dat blijkt uit een rapport dat is opgesteld door Unctad, de VN-organisatie voor handel en ontwikkeling. Het is volgens de opstellers voor het eerst dat heel concreet is gekeken naar de link tussen handel en armoede in de minst ontwikkelde landen.