Vredesmissie Irak

Tien redenen waarom Nederland moet vertrekken uit Irak.

1. Omdat Nederland niet geassocieerd moet worden met een invasie van een land op oneigenlijke gronden.

2. Omdat Nederland geen onderdeel moet willen worden van de geo-politieke strategie van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten. Desgewenst is de NAVO daar een geschikter partij voor.

3. Omdat zij betere middelen heeft om haar inmiddels ruimhartig aangetoonde vriendschappelijke relatie met de Verenigde Staten te benadrukken. Laat Nederland een vertrek compenseren door aantoonbare investeringen in haar handelsrelaties met de Verenigde Staten, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie.

4. Omdat Nederland, hoe langer het blijft, steeds meer een richtpunt zal zijn voor een steeds militanter wordende en legitieme haat tegen een westerse bezettingsmacht.

5. Omdat Nederland er geen belang bij heeft dat de moslims in Nederland zich zullen associëren met de Iraakse bevolking en daarmee weer een reden heeft zich niet te kunnen vereenzelvigen met de normen en waarden van hun gastland.

6. Omdat er geen relatie is tussen de Twin Towers en Irak en dat door deze handelwijze juist nieuwe vormen van terrorisme zullen worden aangewakkerd.

7. Omdat de goede bedoelingen waarmee sommige politici dit conflict zijn aangegaan, nog geen reden vormt om een slecht resultaat te ondersteunen.

8. Omdat nu weer recent is aangetoond dat ook beschaafde naties misdaden tegen de menselijkheid kunnen begaan onder regie van een land dat een offensief voert tegen het Internationaal Strafhof dat dit soort misdaden wenst te bestrijden.

9. Omdat Nederland, als gastland van de hoofdstad van het Internationaal Recht, een plicht heeft om het juiste signaal af te geven aan de Internationale gemeenschap.

10. Omdat een vertrek geen gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef of moed zou betekenen. Eigen beleid uitvoeren tegen de wil in van de VS getuigt pas van moed.

    • Mr. F.J.M. Zwetsloot