Symfonisch orkest radio opgeheven

Staatssecretaris Van der Laan (OC en W) heft het Radio Symfonie Orkest op. Dat heeft zij in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. Het Radio Filharmonisch Orkest en Radio Kamerorkest worden versterkt. De Wereldomroep wordt jaarlijkse 5,5 miljoen euro gekort.

Met haar keuze voor opheffing van het RSO sluit Van der Laan zich aan bij het advies van het Muziekcentrum van de Omroep (MCO), en verwerpt zij de adviezen van de Publieke Omroep en de Raad voor Cultuur, die een fusie van het Radio Symfonie Orkest met het Radio Kamerorkest voorstaan. Van der Laan erkent de hoge kwaliteit van de omroeporkesten, maar ,,kwaliteit staat niet ter discussie.''

De Raad voor Cultuur heeft zich in zijn advies teveel gebaseerd op de rol van de omroeporkesten binnen de omroep, aldus Van der Laan. Zij wil de bezuiniging op de omroeporkesten zien in het kader van het totale orkestbestel, opdat ,,de luisteraar op podia of radio er zo min mogelijk van merkt''.

De opheffing van het RSO per september 2005 leidt tot een besparing van 6,5 miljoen euro en een verlies van honderd banen. De versterking van het Radio Kamerorkest en Radio Filharmonisch Orkest moet bij voorkeur worden ingevuld met musici van het RSO.

De vakbonden FNV Kiem en de NTB reageerden ,,woedend en verbijsterd''. Orkestmanager Henk Smit noemt de beslissing ,,onverwacht''. ,,Los van de sociale gevolgen verbaast het mij dat Van der Laan de adviezen van de omroep én de Raad passeert. Over de herplaatsing van musici ben pessimistisch. Daarover geeft de Staatssecretaris geen enkele garantie.''

De Matinee in het Amsterdamse Concertgebouw wordt morgenmiddag vervangen door een protestmanifestatie met het RSO i.s.m. NPS, AVRO en Tros, die een fusie tussen RSO en Radio Kamerorkest bepleiten. Zowel het concert als een discussie vooraf met o.a. woordvoerders van de Tweede Kamer-fracties, zijn tussen 13 en 17 uur live op Radio 4 te volgen. AVRO-directeur Ad 's-Gravesande: ,,Opheffing van het RSO betekent verschraling van het aanbod op de podia en Radio 4. Het MCO moet het zoeken in een flexibel muziekapparaat, dat de mogelijkheden voor symfonisch repertoire in tact laat en inspeelt op de wisselende bezettingseisen van veel actuele muziek. In het vertegenwoordigen daarvan heeft het MCO een grote verantwoordelijkheid. Wij hopen dat de Tweede Kamer verstandiger is dan Van der Laan.''

Jan Zekveld, artistiek directeur van het MCO, noemt het besluit van de Staatssecretaris ,,afschuwelijk''. ,,In één opzicht is iedereen in Hilversum het eens: er mag geen orkest worden opgeheven. Met het mes op de keel vind ik opheffing van het RSO een minder schadelijke variant dan het fusieorkest dat de Publieke Omroep bepleit. Maar ik hoop natuurlijk dat de Tweede Kamer de voorgenomen bezuiniging alsnog geheel van tafel veegt. Tot het finale debat zullen we blijven vechten.''

    • Mischa Spel