Rekenkamer wil onderzoek ministeries

De Algemene Rekenkamer overweegt volgend jaar extra onderzoek te doen naar de personeelsuitgaven van alle ministeries.

Aanleiding voor dit mogelijke onderzoek zijn een fout in de post apparaatskosten op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over 2003 en een soortgelijke fout bij het ministerie van Justitie, een jaar eerder.

Dat heeft een woordvoerder van de Rekenkamer desgevraagd bevestigd. Het kabinet zou vandaag spreken over de zogenoemde onvolkomenheden (fouten) bij het ministerie van OCW. Dit mede naar aanleiding van een anonieme brief aan Kamerleden van oppositiepartijen van ,,verontruste ambtenaren'' die kritisch zijn over de bestuurscultuur bij Onderwijs. De briefschrijvers beschuldigen de top van het departement van zelfverrijking. Uit de brief: ,,Het is graaien uit de ruif voor miljoenen euro's van gemeenschapsgeld''. De authenticiteit van de brief is niet vast te stellen.

De Tweede Kamer heeft inmiddels op verzoek van de PvdA-fractie een debat over de fouten in de personeelsadministratie op Onderwijs aangevraagd. Dat zal naar verwachting woensdag worden gehouden. Minister Van der Hoeven heeft gisteren een brief naar de Kamer gestuurd, waarin ze ,,vooruit lopend op een uitgebreidere reactie van mijn kant'' de brief op drie punten weerspreekt. De minister wijst er op dat de Rekenkamer voor 2003 voor alle ministeries 83 `onvolkomenheden' heeft geconstateerd, waarvan vijf bij OCW.

Uit onderzoek van de interne auditdienst van het ministerie van OCW bleek dat er onder meer informatie niet deugde in de personeelsadministratie. Aanvullend onderzoek van de Rekenkamer ten behoeve van de jaarlijkse controle op de jaarverslagen van departementen leerde dat er fouten werden gemaakt bij het betalen van salarissen, het bevorderen van ambtenaren, het indienen van declaraties en het toekennen van onkostenvergoedingen. De totale omvang van deze fouten bedraagt 1,4 miljoen euro.

Bij Justitie kwamen in 2002 soortgelijke problemen aan het licht voor een bedrag van 184.000 euro. Hierbij zouden in totaal 51 mensen betrokken zijn.

De Rekenkamer onderzoekt jaarlijks bij het opstellen van de rapporten bij de jaarverslagen van departementen ook enkele thema's die rijksbreed leven. Zo deed de Rekenkamer eerder onderzoek naar het Europees aanbestedingsbeleid van departementen en naar de veiligheid in het informatiebeheer. Op vergelijkbare wijze komt volgend jaar wellicht de post personeelsuitgaven aan bod.