Personalia: A.H. (Bert) van Delden

Tijdens een conferentie in Rome is mr. A.H. (Bert) van Delden op 22 mei jl. benoemd tot secretaris-generaal van het European Network of Councils for the Judiciary. Bij het netwerk zijn Raden voor de rechtspraak uit 14 Europese landen aangesloten. Van Delden is sinds 2002 voorzitter van de Raad voor de rechtspraak in Nederland.