Hof wijst claim toe in debacle Vie d'Or

De toezichthoudende Verzekeringskamer en de controlerende accountants van Deloitte & Touche moeten opdraaien voor de schade die polishouders van levensverzekeraar Vie d'Or hebben geleden. Ook de actuaris – wiskundig medewerker bij een verzekeraar – is aansprakelijk.

Dit heeft het gerechtshof in Den Haag gisteren bepaald. De omvang van de schade wordt later in kaart gebracht maar de stichting Vie d'Or, waarin de gedupeerde polishouders zijn verenigd, claimt meer dan 80 miljoen euro.

Vie d'Or was een levensverzekeringsmaatschappij die in korte tijd een spectaculaire groei doormaakte, maar begin jaren negentig door wanbeleid in moeilijkheden kwam en vervolgens failliet werd verklaard. Het hof vindt dat de accountants en de actuaris in een vroeg stadium veel duidelijker hadden moeten waarschuwen dat het met Vie d'Or de verkeerde kant opging. De Verzekeringskamer had eerder en krachtiger moeten ingrijpen.

In oktober gaat het hof zich buigen over de hoogte van het schadebedrag. De stichting moet uiterlijk 1 september duidelijk maken welk bedrag zij claimt. Het wanbeleid van Vie d'Or leverde 11.000 polishouders bij elkaar een strop op van 200 miljoen gulden (91 miljoen euro).

In de uitspraak is het hof bijzonder kritisch over de hoofdrolspelers. Zo wordt geconstateerd dat de accountants van Deloitte destijds ,,ernstig gefaald'' hebben, waardoor ,,onrechtmatig'' werd gehandeld jegens de polishouders. Eerder al kreeg de accountant een berisping opgelegd van het eigen tuchtcollege. In een reactie stelt een woordvoerder van Deloitte dat de accountant overweegt in cassatie te gaan, omdat eerste lezing tot een aantal vragen leidt die ,,naar onze mening alsnog beantwoord zal moeten worden''.

Alleen de vorderingen op de Staat zijn afgewezen. Tot 1992 was de Verzekeringskamer weliswaar een publieksrechtelijk orgaan, maar wettelijk is geregeld dat eventuele claims voor de Verzekeringskamer zouden zijn.

De directeuren van Vie d'Or kwamen eerder al met de schrik vrij omdat het onderzoek door justitie te veel tijd in beslag had genomen. De Ondernemingskamer betichtte de directeuren van wanbeleid.