Graaien OCW

In het artikel Top ministerie van `graaien' beticht (27 mei, pagina 1) staat dat de Algemene Rekenkamer in 2003 voor 192,8 miljoen euro aan onvolkomenheden heeft geconstateerd bij het ministerie van OCW. Dit betreft de totale apparaatskosten. Het bedrag dat volgens de Rekenkamer is gemoeid met `fouten op grond van het niet naleven van regelgeving inzake personele vergoedingen' is 1,4 miljoen euro.