Experimenten imamopleidingen

Minister Verdonk (Integratie en Vreemdelingenzaken) en staatssecretaris Nijs (Onderwijs) overleggen met onder meer de Islamitische Universiteit van Rotterdam (IUR) en de Islamitische Universiteit van Europa (IUE) in Schiedam voor de opzet van experimenten met imamopleidingen.

Het is de bedoeling om naast de bestaande studierichtingen op deze universiteiten (die nog niet door de overheid zijn erkend) imamopleidingen op mbo- en hbo-niveau aan te bieden. Verdonk staat ook positief tegenover de plannen van Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling in Utrecht, om een leergang over de islam en de westerse samenleving op te richten. De leergang moet er voor zorgen dat er in Nederland goedopgeleide imams, theologen en geestelijke dienaren komen, aldus Forum, die moslims terzijde kunnen staan bij de beleving van hun geloof in de Nederlandse samenleving.

Een woordvoerder van staatssecretaris Nijs zegt dat nog niet duidelijk welke rol het ministerie precies gaat vervullen bij de experimenten met imamopleidingen. ,,Het kan zijn dat we daarvoor geld beschikbaar stellen.'' In het kader van een betere integratie van moslims wil de regering dat er zo snel mogelijk een volwaardige imamopleiding in Nederland van de grond komt. Nu worden imams veelal uit het buitenland gehaald. De Tweede Kamer wil dat hier een einde aan komt.

De Islamitische Universiteit Rotterdam bevestigt de gesprekken met het ministerie van Onderwijs. De universiteit, gestoeld op de (Turks) soennitische islam, dient binnenkort een aanvraag in voor accreditatie van imamopleidingen op mbo- en hbo-niveau. ,,Om dat te kunnen bekostigen hebben we evenwel geld nodig van de overheid'', aldus IUR-woordvoerder M. Ermek. Hij hoopt dat naast het ministerie van Onderwijs ook minister Verdonk hieraan wil bijdragen. Bij de IUR, die in 1997 is opgericht en de faculteiten Islamitische Wetenschappen, Talen en Beschavingen en Letteren en Kunst kent, zijn inmiddels de eerste studenten afgestudeerd. Een van hen werkt als imam in een Marokkaanse moskee in Nederland. De Islamitische universiteit van Europa kwam in 2001 tot stand na een ruzie met de IUR.

Forum liet in januari van dit jaar onderzoek doen naar bestaande en eventueel op korte termijn door hbo's en universiteiten op te zetten studies betreffende de theologie van de islam, het hindoeïsme en andere nieuwe godsdiensten in Nederland. Uit dit overzicht blijkt dat het huidige aanbod zeer beperkt is.