Een uitglijdertje in Goedereede

Negen jaar was C. Sinke burgemeester van Goedereede maar gisteravond maakte hij zijn aftreden bekend. Hoe kon zijn handtekening terechtkomen onder een gemeentelijke garantstelling voor de visafslag?

Aan het einde van de raadsvergadering zei fractieleider B. Noorthoek (SGP) gisteravond dat burgemeester C. Sinke ,,een kleine inschattingsfout'' heeft gemaakt. Hij noemde het ook ,,een uitglijdertje''. Maar het had ,,grote gevolgen'' voor Sinke en de gemeente Goedereede, vond Noorthoek, die de speciaal ingelaste bijeenkomst voorzat. Voor hij het ambtsgebed uitsprak wenste hij Sinke en zijn gezin ,,veel kracht en wijsheid'' en prees hij diens ,,moedige besluit'' af te treden.

Het waren milde woorden van Noorthoek, wiens SGP vijf van de vijftien raadszetels bezet in de Goereese gemeente. Ze staken schril af bij het Onderzoeksrapport Goedereede dat de Bredase rechter H. van Gameren in opdracht van de gemeenteraad maakte over wat in de volksmond `een financieel schandaal met grote risico's' heet: in 2000 tekende Sinke op eigen houtje een zogenoemde vermogensverklaring, waarin Goedereede zich garant stelde voor een lening van 12,5 miljoen gulden van de Rabobank aan visafslag United Fish Auctions (UFA) in Stellendam, behorend tot de gemeente Goedereede. Die dreigde destijds in financiële nood te komen.

Rechter Van Gameren concludeert dat Sinke, portefeuillehouder visserij én voorzitter van de raad van commissarissen van UFA, later ook een handtekening heeft gezet onder een tweede vermogensverklaring, wéér zonder de gemeenteraad op de hoogte te stellen. Hij stelt dat Sinke daarmee ,,de actieve informatieplicht in aanzienlijke mate'' heeft geschonden. Uit het Onderzoeksrapport Goedereede blijkt evenwel dat de burgemeester betwijfelt of hij een vermogensverklaring heeft ondertekend.

Van Gameren: ,,(...) Heeft u de vermogensverklaring wel of niet getekend?''

Sinke: ,,Dat is een directe vraag. De handtekening lijkt op mijn handtekening. Het is mijn handtekening of het is een meer dan uitstekende look-alike. (...)''

Van Gameren: ,,Bent u (...) nog steeds van oordeel dat de vermogensverklaring is `meegelift' tijdens de ondertekening van de stukken (...)?''

Sinke: ,,Dit is voor mij een raadsel. Ik kan mij absoluut niet voorstellen dat ik een stuk dat ik niet ken (...) getekend heb. Ik teken nooit losse stukken. Ik herinner mij ook niet dat ik mijn handtekening onder de vermogensverklaring heb gezet. Het is absoluut onmogelijk. Ik zou dit soort stukken nooit tekenen zonder het bijzijn van anderen.''

Rechter Van Gameren meldt in het onderzoeksrapport dat wethouder T. Bakelaar (PvdA) drie jaar geleden in de jaarrekening 2000 van UFA las dat de gemeente een vermogensverklaring had afgegeven van 12,5 miljoen gulden. ,,Naar aanleiding daarvan ben ik in juni of juli naar de burgemeester gestapt om te vragen hoe dat kon'', vertelde Bakelaar aan Van Gameren. ,,De burgemeester heeft toen aangegeven dat dat niet klopte. De regel zou eruit moeten. Er zou geen sprake zijn van een vermogensverklaring. (...) In de jaarrekening van 2001 stond die zin over die vermogensverklaring er nog steeds in. Ik heb toen een fractiegenoot gevraagd om daar iets van te zeggen. Dat is gebeurd in de commissievergadering van 3 oktober 2002.''

Die fractiegenoot, T. Tigchelaar-Van As, gaf gisteravond toe dat met die informatie verder niets is gedaan. ,,De hele raad heeft zitten slapen'', oordeelde ze, ,,maar dat is achteraf. Voor mij zijn er nog veel vragen. Waarom is er nooit contact geweest met de Rabobank over de kwestie? En is de Rabobank echt zo onschuldig als uit het onderzoeksrapport blijkt? Duidelijk is wel dat burgemeester Sinke op cruciale momenten aan geheugenverlies leed. Dat is voor de PvdA moeilijk te bevatten.''

SGP'er J. Klepper zei in de raadsvergadering dat zijn partij ,,geschokt'' is door de slepende dorpsrel rond de visafslag. ,,Ze heeft de gemeente veel geld gekost en weinig opgeleverd''. CDA'er H. van Oostenbrugge sprak van ,,een onverkwikkelijke zaak'' een ,,zeer ernstige uitglijder'' van de burgemeester, die ,,laks en amateuristisch'' was opgetreden.

Toen Sinke aan het begin van de avond zijn vertrek per direct aankondigde, bekende hij dat hij ,,verschillende malen'' in de vervulling van de actieve informatieplicht was tekortgeschoten. Maar na overleg tussen de partijen (Rabobank, UFA en de gemeente) zal er naar zijn zeggen ,,naar stellige verwachting'' geen financiële schade uit voortvloeien. ,,Dat is een prettige zaak (...) teneinde ook wat indianenverhalen die op dit punt nog wel eens de ronde doen, te ontzenuwen.''

De opgestapte Sinke (57) krijgt wachtgeld, dat de gemeente Goedereede tot 80 procent van zijn bruto maandsalaris zal aanvullen. De raad is daar unaniem mee akkoord gegaan, vertelde P. Feller van oppositiepartij Verenigd Gemeente Belang. ,,Sinke is negen jaar lang een goede burgemeester geweest.''

    • Guido de Vries