Draškovic overleeft motie

Vuk Draškovic, minister van Buitenlandse Zaken van de unie Servië-Montenegro, heeft een motie van wantrouwen overleefd. In het unieparlement werd de motie afgewezen met 33 tegen 32 stemmen van de Servische afgevaardigden en met 14 tegen 5 stemmen van de Montenegrijnse parlementariërs. Een motie is pas aangenomen als beide groepen haar in meerderheid steunen. Draškovic riep onlangs de NAVO op ,,in Kosovo de Serviërs te beschermen tegen etnische zuivering [door de Albanezen] zoals ze in 1999 de Albanezen heeft verdedigd'' tegen de Serviërs. Volgens de oppositie kwam dat neer op een impliciete erkenning dat de Serviërs in 1999 etnische zuivering pleegden tegen de Albanezen.