Burger: sociale zekerheid lastig

Burgers vinden het stelsel van sociale voorzieningen te ingewikkeld. Door alle regelingen weten mensen niet goed op welke uitkeringen en subsidies zij recht hebben. De overheid moet hen daarom een persoonlijk overzicht van hun rechten geven, een `burgerpolis'. Dat heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten weten. Volgens de SVB, dat onder andere de AOW en de kinderbijslag uitkeert, denkt slechts 14 procent van de burgers goed op de hoogte te zijn.