Werving brandweer lastig

Gemeenten hebben steeds meer moeite om vrijwilligers bij de brandweer te werven en te behouden. De belasting voor de vrijwillige brandweer is hoog en werkgevers zijn steeds minder bereid hun personeel overdag hiervoor uit te lenen, zo meldt de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR).

De vereniging zendt een `handreiking' naar alle korpsen met aanbevelingen die het behoud van de inzetbaarheid van de vrijwillige brandweer moeten garanderen. Versterking en modernisering wordt als een oplossing gezien. De bedrijfsvoering moet professioneel zijn en gericht op kostenbesparing, waarbij vrijwillige brandweerlieden ook parttimer kunnen zijn.

Volgens het Nibra, kennisinstituut voor brandweer en rampenbestrijding, is de beschikbaarheid van vrijwilligers van invloed op de opkomsttijden, die gemiddeld tussen de zes en vijftien minuten liggen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, een half jaar geleden gepubliceerd, blijkt dat de opkomsttijd de laatste jaren langer is geworden. De belangrijkste oorzaak is dat de rijtijd iets langer is geworden, en ook de uitruktijd, dat wil zeggen de tijd tussen melding en het moment dat een brandweerauto de kazerne verlaat. Volgens het CBS is de oorzaak niet geheel duidelijk. Wel is zeker dat een nieuwe vorm van registratie hierbij een rol speelt. Veel brandweerkorpsen werken sinds enige tijd met het gemeenschappelijk meldkamer systeem (gms). Dat stelt de melding doorgaans op het moment dat de telefoon in de meldkamer wordt opgenomen. Tot voor kort werd het tijdstip van de melding handmatig bepaald, ,,op het geheugen'', wat doorgaans een later tijdstip oplevert.