Wellink: FNV schiet in eigen voet

De vakbeweging schiet zich in de voet als zij breekt met de afgesproken loonmatiging als reactie op het mislukken van het overleg met het kabinet over het prepensioen.

Dit zei president A. Wellink van De Nederlandsche Bank vanmorgen bij de presentatie van het jaarverslag. De FNV schroefde eergisteren haar looneis bij chemiebedrijf Akzo Nobel op, nadat maandag duidelijk was geworden dat werkgevers, werknemers en het kabinet-Balkenende niet tot een gezamenlijk standpunt over het prepensioen kwamen. Het kabinet legt nu zijn oorspronkelijke plan voor aan de Tweede Kamer. Volgens Wellink had de regering al veel water bij de wijn gedaan, waardoor de levensloopregeling, een plan om te sparen voor een flexibeler invulling van het werkzame leven, dreigde te worden gebruikt voor een eerder pensioen.

Volgens de president van de centrale bank staat de Nederlandse economie voor grote uitdagingen door onder meer de vergrijzing en de opkomst van vooral China en India. Het verbeteren van het aanpassingsvermogen van de Nederlandse economie, dat volgens De Nederlandsche Bank lijkt te verbeteren, is volgens de president gebaat bij een gematigde loonontwikkeling en een grotere arbeidsparticipatie.

Wellink toonde zich daarom voorstander van het verhogen van de feitelijke pensioenleeftijd, en suggereerde ook een ophoging van de formele pensioenleeftijd van 65 jaar. Hij wees naar Duitsland, waar een plan voor het ophogen van de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 onlangs is verworpen, en Italië, waar de discussie over een verhoging van de leeftijd vanaf de huidige 57 jaar nog loopt.

De Nederlandsche Bank maakte in het jaarverslag ook bekend nog eens 100 ton goud te verkopen in de eerstvolgende vijf jaar. 65 ton uit een vorige overeenkomst zal ook nog worden verkocht, waardoor de totale goudverkopen sinds 1992 uitkomen op 1.100 ton. Na de verkoop is nog 612 ton goud over op de balans van de centrale bank.

De opbrengst van de goudverkopen zal, net als voorheen, worden toegevoegd aan de reserves. Met het ministerie van Financiën is bovendien afgesproken dat het verlies van 340 miljoen euro dat over 2003 werd geleden, in de komende zes jaar mag worden verrekend met de dan gemaakte winsten. Dit is om te voorkomen dat het vermogen van de bank te veel afkalft. Wel zal de centrale bank haar uitkering van interim-dividend aan de staat dit jaar hervatten. Het verlies over 2003 was het gevolg van afwaarderingen door de lagere dollarkoers.

recept: pagina 14