Tiscali in geldnood

Tiscali zit financieel in een lastig parket. De Italiaanse internetserviceprovider heeft slechts 254 miljoen euro bruto in kas, en staat voor zware investeringen en schuldaflossingen. Daar komt nog bij dat niet al het kasgeld ook werkelijk uit contanten bestaat.

Tiscali heeft slechts zo'n 80 miljoen euro veilig op de bank staan.

Daarnaast bevindt zich 73 miljoen euro bij de Franse dochteronderneming Liberty Surf; dat geld kan alleen door dat bedrijf zelf worden aangesproken.

Verder moet de Italiaanse overheid nog een rekening van 66 miljoen euro betalen. En ten slotte staat 35 miljoen euro vast op een speciale rekening, die gedeeltelijk bedoeld is voor het betalen van eventuele schadeclaims die voortvloeien uit rechtszaken (denk aan het door Tiscali overgenomen World Online).

Een deel van deze bedragen zou toch nog betrekkelijk snel op Tiscali's bankrekening terecht kunnen komen. Het concern wil het geld van Liberty Surf gebruiken voor zijn investeringen in Frankrijk. Maar als de nood aan de man komt, moet het geld ook binnen een paar maanden naar het moederbedrijf kunnen worden doorgesluisd. De Italiaanse regering komt waarschijnlijk wel over de brug, maar dat kan eveneens nog even duren. Intussen moet Tiscali de uitstaande tegoeden kunnen gebruiken als onderpand voor een lening van zo'n 40 miljoen euro, ofwel 60 procent van het totaal, aldus schattingen van zakenbank Morgan Stanley. Het geld dat vaststaat op de reserverekening baart wellicht meer zorgen. Tiscali is er in het verleden in geslaagd een deel daarvan vrij te maken, maar het zou wel eens minder gretig kunnen zijn om dat nu weer te doen.

Alles bij elkaar lijkt het erop dat Tiscali op korte termijn slechts over zo'n 190 miljoen euro, ofwel driekwart van zijn kasgeld, zal kunnen beschikken. Daar staat tegenover dat het concern aan het eind van het jaar voor 323 miljoen euro aan schulden moet hebben afgelost. Bovendien wordt er dit jaar volgens Morgan Stanley zo'n 58 miljoen euro aan kasgeld doorheen gedraaid. Geen wonder dat het concern van plan is bezittingen te verkopen en zegt een claimemissie te overwegen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar:

zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Camilla Palladino