Tijdelijke opvang naar Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers wil de Tijdelijke Noodvoorziening Vreemdelingen (TNV) verplaatsen van Amsterdam naar het Groningse Ter Apel. De komst van de TNV, een centrum waar vluchtelingen doorgaans slechts een paar dagen blijven, hangt samen met de mogelijke komst van een vertrekcentrum in Ter Apel. De gemeenteraad van Vlagtwedde, waar Ter Apel onder valt, neemt hierover op 7 juni een besluit.