Softdrugsbeleid

PvdA-burgemeester Jaap Pop van Haarlem is tevreden over het softdrugsbeleid in Nederland. Wel zet hij enige vraagtekens bij de productie en teelt van wiet. Hiermee legt hij de vinger op de zere plek. Door de grote vraag naar drugs door de honderden coffeeshops die Nederland telt, heeft de illegale wietproductie en -handel hier een enorme vlucht genomen en dreigt dit volkomen uit de hand te lopen.

Zo werd kortgeleden bekend dat de gezamenlijke stroomproducenten schatten dat er jaarlijks voor 200 miljoen euro illegaal stroom wordt afgetapt door de wietkwekerijen. Dit betekent dat elk huishouden ongewild voor meer dan 50 euro per jaar de wietteelt in Nederland sponsort, je zou ook kunnen spreken van grootschalige diefstal. Daarnaast worden BTW en loonbelasting niet betaald en vaak blijken de producenten ook nog een uitkering en huursubsidie voor hun plantage te ontvangen.

Er is geen controle op de kwaliteit van wiet. Zo blijkt het THC-gehalte (de werkzame stof) de laatste jaren door betere teeltmethoden explosief te zijn gestegen. Er is geen inzicht in het gebruik van insecticiden en andere gewasbeschermers. Het idee van de heer Pop om op een regulering van de productie aan te sturen is luchtfietserij, zeker als je de standpunten over softdrugs van de andere EU-landen in ogenschouw neemt. Een uitgebreid en meer gericht opsporingsbeleid liggen daarom meer voor de hand, lijkt me.

    • J. Visser