Premier in de bres voor ING Mexico

Premier Balkenende zal zich persoonlijk ontfermen over de slepende juridische strijd tussen bankverzekeraar ING en een Mexicaanse klant. Daartoe praat hij morgen met president Vicente Fox van Mexico.

Dat hebben diverse bronnen bevestigd. Het gesprek heeft plaats in de Mexicaanse stad Guadalajara, in de marge van een topconferentie van landen van de Europese Unie en Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied. De kwestie rond ING in Mexico vormt volgens diplomatieke waarnemers een aanzienlijke belasting van de Nederlands-Mexicaanse betrekkingen.

ING heeft sinds 2002 een conflict met kunstmestproducent Fertinal. Een dochteronderneming van dit bedrijf leed in het najaar van 2001 zware stormschade. Fertinal was daarvoor verzekerd bij Comercial América, het Mexicaanse verzekeringsbedrijf dat ING in 2001 verwierf. ING wilde echter niet rechtstreeks uitbetalen, omdat crediteuren van Fertinal aanspraak maakten op de uitkering.

Fertinal beschuldigde daarop ING van fraude met de verzekeringspolis, wat tot een strafzaak en escalatie van het conflict leidde. Een tiental functionarissen van ING in Mexico en twaalf betrokkenen van andere bedrijven zijn als gevolg van deze zaak voortvluchtig voor de Mexicaanse justitie. Tegoeden van ING in Mexico ter waarde van 300 miljoen dollar (247 miljoen euro) zijn bevroren. De getroffen Fertinal-dochter, een fosformijn in de deelstaat Baja California, is failliet.

In diplomatieke kringen wordt de voor vijftien minuten geagendeerde ontmoeting tussen Balkenende en Fox morgenochtend omschreven als een `breed' gesprek over onder meer ,,het zakelijke klimaat, waarbij ook ING ter sprake kan komen''. Een woordvoerder van Balkenende noemt het ,,wel waarschijnlijk'' dat de premier de zaak ter sprake zal brengen.

Vooral de Mexicaanse regering, die in het geschil de kant van ING heeft gekozen, zit met de kwestie in haar maag. Nederland is een van de grootste buitenlandse investeerders in Mexico. ING betaalde destijds voor Comercial América zo'n drie miljard dollar.

De slepende juridische kwestie wordt als een van de factoren genoemd in de afname van de buitenlandse directe investeringen in Mexico. Daarbij zouden potentiële investeerders vooral worden afgeschrikt door de rechtsonzekerheid als gevolg van corruptie binnen de rechterlijke macht. ING-functionarissen verdenken ook een van de bij deze zaak betrokken rechters van corruptie.

Mexico heeft onlangs de topdiplomaat Sandra Fuentes-Berain als nieuwe ambassadeur naar Den Haag gestuurd. Fuentes-Berain, eerder ambassadeur in Parijs en Ottawa, heeft volgens diplomatieke kringen in Den Haag als belangrijkste opdracht meegekregen zo snel mogelijk een einde te maken aan het conflict tussen ING en Fertinal.

Op een ander front voert de Mexicaanse regering de druk op Fertinal op met een uitgebreid onderzoek van de fiscus naar de activiteiten van eigenaar Fabio Covarrubias en diens netwerk van bedrijven.

In een tegenzet heeft Fertinal gisteren verklaringen van getuigen voor het openbaar ministerie vrijgegeven, waarin twee bij de zaak betrokken schade-experts verklaren dat ING gesjoemeld heeft met de verzekeringspolis. Volgens een van de getuigen zou ING de experts onder druk hebben gezet om akkoord te gaan met wijzigingen in de verzekeringspolis nadat de claim was ingediend.

ING ontkent pertinent frauduleus te hebben gehandeld in deze zaak. Een woordvoerster zegt dat de getuigenverklaringen ,,niets nieuws'' zijn. De getuigen, die deel uitmaakten van de groep voortvluchtigen, zijn volgens haar ,,actief benaderd'' door Fertinal om in ruil voor hun getuigenis gevrijwaard te worden van strafvervolging.

Oud-ING-topman Ewald Kist liet vorig jaar doorschemeren bereid te zijn tot een schikking met Covarrubias in deze zaak. Maar de Nederlandse bankverzekeraar stelt als eis dat eerst de strafzaak van tafel moet zijn. Covarrubias heeft gisteren een brief gezonden aan premier Balkenende, waarin hij vraagt om een ,,onafhankelijke commissie die de opdracht krijgt het gedrag van ING in deze zaak te onderzoeken''.

De zaak ING/Fertinal leidde eerder al tot overleg op het hoogste politieke niveau tussen Nederland en Mexico. Zo sprak Balkenende tijdens de VN-ontwikkelingstop in Johannesburg, september 2002, ook al met Fox over deze kwestie, zonder dat dit zichtbare resultaten tot gevolg had.

top guadalajarapagina 13

    • Reinoud Roscam Abbing