NMa doet inval bij Limburgse dagbladen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vanmorgen een inval gedaan bij Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad, beide eigendom van uitgeverij De Telegraaf. De karteltoezichthouder vermoedt dat de kranten te nauw samenwerken.

De Telegraaf, die al eigenaar was van het Limburgs Dagblad, mocht Dagblad de Limburger in 2000 overnemen van Wegener op voorwaarde dat beide titels naast elkaar zouden blijven bestaan en financieel onafhankelijk van elkaar zouden blijven. De kranten mochten wel samenwerken op commercieel gebied, door gezamenlijk advertenties te verkopen, maar moesten hun redacties strikt gescheiden houden.

In 2002, toen de kranten na een daling van de oplagen en het teruglopen van de advertentie-inkomsten hun resultaten zagen teruglopen, kregen ze alsnog toestemming van de NMa om ook redactioneel samen te werken. Sindsdien wisselen ze artikelen en soms hele pagina's uit. De redactionele samenwerking is wel aan een aantal beperkende voorwaarden verbonden. Zo moest het Limburgs Dagblad in de regio Heerlen, waar de krant zijn oorsprong vindt en ook de meeste lezers heeft, wel onafhankelijk blijven.

De NMa wil niet zeggen waar ze de Limburgse kranten precies van verdenkt. ,,Wij hebben aanwijzingen dat de kranten de in het verleden gestelde voorwaarden niet of niet volledig naleven'', is alles wat de woordvoerster van de NMa hierover kwijt wil. Directeur-hoofdredacteur Frans Blok van het Limburgs Dagblad zegt dat zijn krant ,,voor zover ik weet aan alle voorwaarden voldoet''. ,,Wij werken samen met De Limburger op de manier zoals we dat destijds met de NMa hebben afgesproken.''

Bij de overname van Dagblad de Limburger door de Telegraaf, vreesde de NMa dat de uitgever een te sterke machtspositie in Limburg zou krijgen. Op de dagbladenmarkt hadden de twee Limburgse kranten samen een marktaandeel van 80 à 90 procent. Op de advertentiemarkt van zowel kranten als huis-aan-huisbladen had de Telegraaf na de overname een marktaandeel van 65 procent. Om dit aandeel te verkleinen, moest de Telegraaf een aantal bladen verkopen. De Telegraaf heeft toen de Limburgse Weekbladpers verkocht. Het huis-aan-huisblad De Trompetter, dat in heel Limburg en een deel van Noord-Brabant verspreid wordt, bleef wel onderdeel van De Telegraaf.