Korting op uitkeringen

Een aantal gemeenten kort uitkeringsgerechtigden die een ambtenaar hebben bedreigd of beledigd op hun uitkering. Die maatregel is mogelijk door invoering van de Wet werken bijstand. Voor de invoering hadden gemeenten geen mogelijkheden lastige klanten te bestraffen. Zij konden alleen mensen de toegang tot een gebouw ontzeggen. Vaak doen ze ook geen aangifte omdat dat veel tijd kost.