Kabinet houdt been stijf over prepensioen

Het kabinet gaat niet opnieuw onderhandelen met de sociale partners over het prepensioen. ,,Het houdt een keer op'', aldus premier Balkenende. Het kabinet bespreekt morgen een voorstel om CAO's niet meer algemeen verbindend te verklaren.

Dit bleek gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer over het vorige week mislukte voorjaarsoverleg tussen kabinet, werkgevers en werknemers over VUT en prepensioen. Een afspraak over VUT en prepensioen is noodzakelijk om bij het Najaarsakkoord gemaakte afspraken over loonmatiging overeind te houden.

Nu het overleg tussen kabinet en sociale partners is mislukt, valt het kabinet terug op de oude plannen om de fiscale voordelen van het prepensioen in 2006 af te schaffen. Daarmee wordt het financieel minder aantrekkelijk vroeg te stoppen met werken.

Coalitiepartijen CDA, VVD en D66 steunen het kabinet en vinden dat het kabinet in overleg met de Kamer nu zijn verantwoordelijkheid moet nemen om zelf met een goede prepensioenregeling te komen. De vakcentrales FNV en CNV hebben daar woedend op gereageerd. FNV-voorzitter De Waal noemde het ,,pure chantage'', zijn CNV-collega Terpstra kwalificeerde het kabinetsstandpunt als ,,het einde van de solidariteit in de arbeidsverhoudingen''.

De FNV zegt zich niet meer gebonden te achten aan de eerder gemaakte loonmatigingsafspraak. Zo heeft bedrijvenvakbond FNV Bondgenoten deze week al structurele looneisen gesteld in CAO-onderhandelingen. Minister De Geus (Sociale Zaken) waarschuwde de vakbonden voor de consequenties van het loslaten van de loonmatiging. ,,Het kabinet kan zich niet goed voorstellen dat afspraken tussen bonden en werkgevers (...) worden opgelegd aan partijen die niet deelnemen aan de onderhandelingen en anders zouden willen handelen'', aldus De Geus. Het kabinet bespreekt morgen de mogelijkheid CAO's die in strijd zijn met het Najaarsakkoord niet algemeen verbindend te verklaren. Door een algemeenverbindendverklaring moeten ook bedrijven die niet betrokken zijn bij het CAO-overleg de CAO-voorwaarden toepassen. Het praktisch belang van zo'n besluit is beperkt. Volgens Sociale Zaken wordt slechts 9 procent van alle werknemers door een algemeen verbindendverklaring gebonden aan een CAO.

De Geus wil ook afspraken over de aanvulling van het loon bij ziekte buiten de algemeenverbindendverklaring laten vallen. De vakbonden willen nu in de CAO gaan regelen dat werknemers in hun tweede ziektejaar toch volledig betaald krijgen.

kabinet: pagina 11