Informatie van ballingen in deze krant

NRC Handelsblad heeft informatie uit Iraakse ballingenbronnen over de situatie in Irak en met name over massavernietigingswapens steeds met scepsis bekeken. Dergelijke groepen, van welke nationaliteit ook, hebben er altijd alle belang bij om zowel de boosaardigheid van het regime waartegen zij strijden als hun eigen rol extra aan te zetten. Zo wees een rondgang langs Afghaanse oppositiegroepen in de Pakistaanse grensplaats Peshawar vlak na de Sovjet-invasie van Afghanistan van eind 1979 uit dat zij samen meer gewapende strijders telden dan er Afghanen waren. Daarnaast werden `onthullingen' als die in de New York Times zoveel mogelijk afgezet tegen gegevens van deskundige Amerikaanse thinktanks, zoals de Carnegie Endowment en Global Security, en van de Britse politicoloog dr. Glen Rangwala.