Hogere huur, meer woningen

Minister Dekker (VROM) geeft de woningcorporaties na 2008 meer vrijheid om zelf de jaarlijkse huurverhoging vast te stellen. In ruil hiervoor moeten de verhuurders meer nieuwe woningen bouwen.

Dit blijkt uit een voorstel van Dekker dat morgen in de ministerraad wordt besproken. De verwachting is dat het kabinet in grote lijnen akkoord gaat met het plan. Het kabinet vindt de situatie op de woningmarkt zorgelijk. Het tekort aan woningen voor starters is opgelopen tot boven de 170.000. Vorig jaar werden 60.000 nieuwe huizen gebouwd, terwijl er 80.000 waren gepland. Dat aantal moet volgens Dekker de komende jaren weer worden bereikt. Tegelijk wil ze een groter aandeel (50 procent) voor dure huurwoningen. Hierdoor moeten huurders met een hoger inkomen worden verleid om hun goedkope woning te verlaten.

Het voorstel van Dekker betekent dat corporaties over vier jaar huren kunnen vragen boven het maximumbedrag van 600 euro per maand. Op weg naar de liberalisering wil Dekker de verhoging gecontroleerd laten stijgen.

De huurstijging zal volgend jaar minder fors zijn dan de minister aanvankelijk van plan was. Dat is mede veroorzaakt door fel verzet uit de Tweede Kamer. Dekker staat de verhuurders in 2005 een verhoging van 0,4 procent toe bovenop de jaarlijkse inflatie. In 2006 mag dat 0,8 worden en in het laatste jaar voor de liberalisering 1,2 procent. Dit jaar is de gemiddelde huurstijging 2,9, enkele tienden procentpunten lager dan Dekker wilde toestaan.