`Hoge olieprijs door speculatie'

De huidige olieprijsstijging is het gevolg van een ,,speculatieve luchtbel'' en niet van een tekort aan olie. Dat heeft eurocommissaris Loyola de Palacio (Energie, Transport) gisteren gezegd. Zij waarschuwde tegelijk dat lidstaten van de Europese Unie veel meer in duurzame energie moeten investeren om afspraken hierover te kunnen waarmaken.

,,De enige manier om de luchtbel te laten barsten is dat de olieproducerende landen hun wil tonen de prijzen te laten dalen en de enige manier om dat te doen is natuurlijk een productieverhoging'', aldus De Palacio. Zij zei dat de EU-lidstaten voldoende olievoorraden hebben, boven het verplichte minimum van 90 dagen consumptie. Volgens haar moeten verbruikers en producenten nauwer samenwerken om gegevens over voorraden en productie uit te wisselen.

Volgens EU-schattingen betekent een stijging van de olieprijzen in 2004 met 25 procent dat de economische groei in de eurozone 0,2 procentpunt lager uitvalt. De hoge koers van de euro ten opzichte van de dollar heeft de gevolgen van de stijging van de olieprijs, die deze week op 41 dollar kwam, tot nu toe ietwat gematigd.

De Palacio waarschuwde de EU-lidstaten ook dat de doelstelling om hernieuwbare energiebronnen in 2010 voor 12 procent te laten bijdragen in het totale energieverbruik zonder extra inspanningen niet wordt gehaald. In 2001 bedroeg de bijdrage van hernieuwbare energie (wind, biomassa, biobrandstof) slechts 6 procent. Volgens De Palacio, die een beleidsdocument over hernieuwbare energie presenteerde, is jaarlijks in de EU een investering van 10 tot 15 miljard euro nodig. Zij prees Spanje, Duitsland, Denemarken en Finland, die de EU-doelstelling halen om in 2010 22 procent van de elektriciteit uit hernieuwbare energie op te wekken. In de eerste drie landen lukt dat vooral door gebruik van windenergie. Portugal en Griekenland behoren tot de achterblijvers. Ook Nederland moet grotere inspanningen leveren. Staatssecretaris Van Geel (Milieu) pleitte al eerder voor fiscale stimulering van biobrandstof. In Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Frankrijk, Italië, Groot-Britannië en Zweden bestaat al een fiscale regeling. In de EU zijn richtlijnen goedgekeurd over bevordering van biobrandstof, warmtekrachtkoppeling en energieprestaties van gebouwen.