`Grenzen aan bouw huizen platteland'

Het bouwen van woningen op het platteland moet alleen worden toegestaan als het landelijke gebied daardoor aan kwaliteit wint. De provincies moeten deze voorwaarden vastleggen en als ,,regisseur'' toezien op de uitvoering. Dat schrijft de VROM-raad in zijn advies `Buiten Bouwen' dat vandaag aan minister Dekker (VROM) wordt aangeboden. Bouwen in het buitengebied kan een ,,betekenisvolle bijdrage'' leveren aan het landschap. Het kabinet biedt hiertoe ook de mogelijkheden in zijn nieuwe Nota Ruimte.